Bài tập hoá học đại cương

Nội dung tài liệu trình bày về các vấn đề: Cấu tạo nguyên tử; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Liên kết hóa học và cấu tạo nguyên tử; Cấu tạo tinh thể; Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học vào hóa học. Nhiệt hóa học; Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học vào hóa học. Chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình; Cân bằng hóa học; Quy tắc pha Gibbs và trạng thái cân bằng; Dung dịch; Dung dịch chất điện ly; Động hóa học; Phản ứng oxy hóa - khử và các quá trình điện hóa.

Bài tập hoá học đại cương Đỗ Trần Cát

Đỗ Trần Cát

Nxb. Giáo dục

2010

Tóm tắt

Nội dung tài liệu trình bày về các vấn đề: Cấu tạo nguyên tử; Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Liên kết hóa học và cấu tạo nguyên tử; Cấu tạo tinh thể; Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học vào hóa học. Nhiệt hóa học; Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học vào hóa học. Chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình; Cân bằng hóa học; Quy tắc pha Gibbs và trạng thái cân bằng; Dung dịch; Dung dịch chất điện ly; Động hóa học; Phản ứng oxy hóa - khử và các quá trình điện hóa.

Trích dẫn

Đỗ Trần Cát. Bài tập hóa học đại cương, Nxb. Giáo dục, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Bài tập hoá học đại cươngGiáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khíGiáo trình hóa học môi trường

Bài tập hoá học đại cương

Giáo trình Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí

Giáo trình hóa học môi trường

Mã QR

Bài tập hoá học đại cương

Nội dung

  • Thứ Bảy, 14:46 11/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

テーマ別 上級で学ぶ日本語 = Tema Betsu Tiếng Nhật trình độ cao cấp tái bản lần 3 三訂版

Thứ Bảy, 14:34 11/03/2023

Rượu chưng cất - xác định hàm lượng metanol TCVN 8010 : 2009

Thứ Bảy, 14:34 11/03/2023

Luyện và tái chế vàng

Thứ Bảy, 14:28 11/03/2023

Sản xuất alumin và xử lý bùn đỏ

Thứ Bảy, 14:22 11/03/2023

Công nghệ nhiệt luyện

Thứ Bảy, 14:22 11/03/2023