Anthropology : Appreciating human diversity

A leading name in anthropology, Conrad Philip Kottak continues to define student learning in the general anthropology course. Anthropology: Appreciating Human Diversity offers an up-to-date holistic introduction to general anthropology from the four-field perspective

Anthropology : Appreciating human diversity

Conrad Phillip Kottak

McGraw-Hill

2013

Abstract

A leading name in anthropology, Conrad Philip Kottak continues to define student learning in the general anthropology course. Anthropology: Appreciating Human Diversity offers an up-to-date holistic introduction to general anthropology from the four-field perspective.

Key themes of appreciating the experiences students bring to the classroom, appreciating human diversity, and appreciating the field of anthropology are showcased throughout the text. The program presents anthropology’s core concepts and also demonstrates anthropology’s relevance to the 21st-century world we inhabit.

Revisions to the 18th edition of Anthropology: Appreciating Human Diversity were extensively informed by student data, collected anonymously by McGraw-Hill’s adaptive learning system. Connect is the only integrated learning system that empowers students by continuously adapting to deliver precisely what they need, when they need it, and how they need it, so that your class time is more engaging and effective

Citation

Conrad Phillip Kottak. Anthropology : Appreciating human diversity. McGraw-Hill, 2013

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Anthropology : Appreciating human diversityBeyond naturalness : Rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid changeDIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home
Anthropology : Appreciating human diversityBeyond naturalness : Rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid changeDIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home

QR code

Anthropology : Appreciating human diversity

Content

  • Thứ Hai, 13:34 13/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Window on humanity : A concise introduction to anthropology

Thứ Hai, 13:24 13/03/2023

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Thứ Hai, 11:49 13/03/2023

Chế độ cắt gia công cơ khí

Thứ Hai, 11:34 13/03/2023

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trường

Thứ Hai, 11:18 13/03/2023

Professional Android 2 Application Development

Thứ Hai, 11:18 13/03/2023