Anthropology : Appreciating human diversity

A leading name in anthropology, Conrad Philip Kottak continues to define student learning in the general anthropology course. Anthropology: Appreciating Human Diversity offers an up-to-date holistic introduction to general anthropology from the four-field perspective

Anthropology : Appreciating human diversity

Conrad Phillip Kottak

McGraw-Hill

2013

Abstract

A leading name in anthropology, Conrad Philip Kottak continues to define student learning in the general anthropology course. Anthropology: Appreciating Human Diversity offers an up-to-date holistic introduction to general anthropology from the four-field perspective.

Key themes of appreciating the experiences students bring to the classroom, appreciating human diversity, and appreciating the field of anthropology are showcased throughout the text. The program presents anthropology’s core concepts and also demonstrates anthropology’s relevance to the 21st-century world we inhabit.

Revisions to the 18th edition of Anthropology: Appreciating Human Diversity were extensively informed by student data, collected anonymously by McGraw-Hill’s adaptive learning system. Connect is the only integrated learning system that empowers students by continuously adapting to deliver precisely what they need, when they need it, and how they need it, so that your class time is more engaging and effective

Citation

Conrad Phillip Kottak. Anthropology : Appreciating human diversity. McGraw-Hill, 2013

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Anthropology : Appreciating human diversityBeyond naturalness : Rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid changeDIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home
Anthropology : Appreciating human diversityBeyond naturalness : Rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid changeDIY quick fix: problem - solving techniques for repairing and improving your home

QR code

Anthropology : Appreciating human diversity

Content

  • Thứ Hai, 13:34 13/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Window on humanity : A concise introduction to anthropology

Thứ Hai, 13:24 13/03/2023

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Thứ Hai, 11:49 13/03/2023

Chế độ cắt gia công cơ khí

Thứ Hai, 11:34 13/03/2023

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trường

Thứ Hai, 11:18 13/03/2023

Professional Android 2 Application Development

Thứ Hai, 11:18 13/03/2023

Video giới thiệu