Window on humanity : A concise introduction to anthropology

Written by a prominent scholar in the field, Conrad Phillip Kottak, this concise, student-friendly, current introduction to general anthropology carefully balances coverage of core topics and contemporary changes in the field.

Window on humanity : A concise introduction to anthropology

Conrad Phillip Kottak

McGraw-Hill Education

2014

Abstract

Written by a prominent scholar in the field, Conrad Phillip Kottak, this concise, student-friendly, current introduction to general anthropology carefully balances coverage of core topics and contemporary changes in the field.

While maintaining its connection with students through relevant examples, the combination of brevity, readability, and trusted content makes Window on Humanity a perfect match for anthropology courses that use readings or ethnographies along with a main text.

Citation

Conrad Phillip Kottak. Window on humanity : A concise introduction to anthropology. McGraw-Hill Education, 2014

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Window on humanity : A concise introduction to anthropologyBreaktimeBeyond naturalness : Rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid change
Window on humanity : A concise introduction to anthropologyBreaktimeBeyond naturalness : Rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid change

QR code

Window on humanity : A concise introduction to anthropology

Content

  • Thứ Hai, 13:24 13/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Thứ Hai, 11:49 13/03/2023

Chế độ cắt gia công cơ khí

Thứ Hai, 11:34 13/03/2023

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trường

Thứ Hai, 11:18 13/03/2023

Professional Android 2 Application Development

Thứ Hai, 11:18 13/03/2023

Giáo trình sức bền vật liệu

Thứ Hai, 11:13 13/03/2023