Window on humanity : A concise introduction to anthropology

Written by a prominent scholar in the field, Conrad Phillip Kottak, this concise, student-friendly, current introduction to general anthropology carefully balances coverage of core topics and contemporary changes in the field.

Window on humanity : A concise introduction to anthropology

Conrad Phillip Kottak

McGraw-Hill Education

2014

Abstract

Written by a prominent scholar in the field, Conrad Phillip Kottak, this concise, student-friendly, current introduction to general anthropology carefully balances coverage of core topics and contemporary changes in the field.

While maintaining its connection with students through relevant examples, the combination of brevity, readability, and trusted content makes Window on Humanity a perfect match for anthropology courses that use readings or ethnographies along with a main text.

Citation

Conrad Phillip Kottak. Window on humanity : A concise introduction to anthropology. McGraw-Hill Education, 2014

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Window on humanity : A concise introduction to anthropologyBreaktimeBeyond naturalness : Rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid change
Window on humanity : A concise introduction to anthropologyBreaktimeBeyond naturalness : Rethinking park and wilderness stewardship in an era of rapid change

QR code

Window on humanity : A concise introduction to anthropology

Content

  • Thứ Hai, 13:24 13/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Thứ Hai, 11:49 13/03/2023

Chế độ cắt gia công cơ khí

Thứ Hai, 11:34 13/03/2023

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và những vấn đề về môi trường

Thứ Hai, 11:18 13/03/2023

Professional Android 2 Application Development

Thứ Hai, 11:18 13/03/2023

Giáo trình sức bền vật liệu

Thứ Hai, 11:13 13/03/2023

Video giới thiệu