Nhà khoa học Việt tham gia Ban biên tập của tạp chí quốc tế ISI

tdtu

Thông tin của TS. Phạm Thanh Phong trên Web of Science (Ảnh chụp mà hình).

Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology chuyên công bố các công trình tiên phong trong lĩnh vực thương mại hóa các sản phẩm gốm sứ và quy trình chế tạo gốm sứ. Những ấn phẩm của tạp chí tập trung vào các chuyên ngành hẹp như: Marketing, Ceramics and Composites, Materials Chemistry, Condensed Matter Physics.

Theo các số liệu thống kê mới nhất tính cho năm 2019, Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology là một tạp chí Q2 theo Web of Science (Clarivate, Mỹ); có chỉ số ảnh hưởng (IF: Impact factor) là 1.762 theo Journal Citation Reports (Clarivate, Mỹ), và chỉ số H-index là 53 theo Scimago Journal and Country Rank (Tây Ban Nha).

TS. Phạm Thanh Phong đã công bố 47 công trình ISI trên các tạp chí uy tín, trong đó có hơn 20 công trình với vai trò là tác giả chính. Tổng số trích dẫn của TS. Phạm Thanh Phong là 788 theo Web of Science.

Nguồn: Tiền Phong Online

  • Thứ Sáu, 09:03 25/12/2020

Tags: