Giới thiệu một số tạp chí khoa học công nghệ, kinh tế và quản trị kinh doanh trong nước (Phần 1)

Nhằm hỗ trợ tối đa cho bạn đọc trong công tác tìm kiếm và khai tài liệu, Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số tạp chí khoa học và công nghệ trong nước để bạn đọc tham khảo

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (P-ISSN 1859-3585 và E-ISSN 2615-9619) là cơ sở dữ liệu mở, đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí các bài báo ở nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau.

Giới thiệu một số tạp chí khoa học công nghệ, kinh tế và quản trị kinh doanh trong nước (Phần 1)

Tạp chí công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo của cán bộ, giảng viên, sinh viên ở trong và ngoài trường; thông tin kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Tạp chí xuất bản 2 tháng / kỳ, ở 2 ngôn ngữ Anh và Việt.

Truy cập tạp chí:

https://tapchikhcn.haui.edu.vn/vn

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering) xuất bản số đầu tiên vào tháng 6/1959 với tên gọi “Tin tức hoạt động Khoa học”. Từ số tháng 1/1971 đổi tên thành “Tạp chí hoạt động Khoa học”. Từ số 1 năm 2013 đến nay đổi tên thành “Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.

Giới thiệu một số tạp chí khoa học công nghệ, kinh tế và quản trị kinh doanh trong nước (Phần 1)

Tạp chí có các chuyên mục nổi bật như:

- Diễn đàn Khoa học và Công nghệ.

- Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Khoa học và đời sống.

- Khoa học và Công nghệ nước ngoài.

- Công nghệ mới - sản phẩm mới.

Tạp chí là cơ sở dữ liệu mở, xuất bản 2 số/tháng (tiếng Việt) và 1 số/quý (tiếng Anh), đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí các nội dung về:

- Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân.

- Giới thiệu những kinh nghiệm quản lý, thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật của thế giới.

- Đăng tải các công trình nghiên cứu trong các ngành, lĩnh vực.

Truy cập tạp chí:

http://vjst.vn/vn/pages/Trangchu.aspx

TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các bài báo trong Tạp chí đều được đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí cho bạn đọc xa gần tham khảo.

Đây ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), có số ISSN là 2525 – 2569, xuất bản định kỳ 4 số/năm nhằm giới thiệu các công trình nghiên cứu mới và có chất lượng khoa học cao về các lĩnh vực:

Giới thiệu một số tạp chí khoa học công nghệ, kinh tế và quản trị kinh doanh trong nước (Phần 1)

- Kinh tế.

- Tài chính.

- Ngân hàng.

- Quản trị kinh doanh.

- Marketing.

- Khoa học Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Thông tin về các hoạt động của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Tạp chí bao gồm các bài nghiên cứu, các bài điểm sách, thông tin khoa học bằng tiếng Việt và Tiếng Anh, được trình bày theo đúng cấu trúc và chuẩn mực của một tạp chí khoa học. Tất cả các bài nghiên cứu đều được phản biện kín bởi các nhà khoa học có uy tín và được biên tập, chỉnh sửa theo các chuẩn mực quốc tế về trích dẫn và cấu trúc bài viết.

Truy cập Tạp chí:

http://tapchi.tueba.edu.vn/

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Duy Tân (DTU Journal of Science & Technology) có mã số ISSN là 1859-4905, mỗi năm xuất bản 6 số.

Giới thiệu một số tạp chí khoa học công nghệ, kinh tế và quản trị kinh doanh trong nước (Phần 1)

Tạp chí là cơ sở dữ liệu mở, đăng tải toàn văn trực tuyến miễn phí các bài báo khoa học từ năm 2017 đến nay thuộc 3 lĩnh vực chính:

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

- Khoa học Tự nhiên.

- Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Truy cập tạp chí:

https://duytan.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe

TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN VÀ TÍNH TOÁN

Tạp chí Công nghệ tiên tiến và Tính toán AIMS & SCOPE (JAEC) được xuất bản bởi trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Giới thiệu một số tạp chí khoa học công nghệ, kinh tế và quản trị kinh doanh trong nước (Phần 1)

JAEC được xem là diễn đàn để trình bày các ý tưởng sáng tạo, phương pháp tiếp cận, phát triển và các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ và tính toán tiên tiến, là nơi tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các nhà nghiên cứu và các chuyên gia ngành công nghiệp. Các chủ đề đa ngành kết nối các lĩnh vực cốt lõi của công nghệ và tính toán tiên tiến cũng như các ứng dụng đều được đề cập đến trong các số xuất bản.

JAEC xuất bản các bài báo gốc, bài đánh giá, báo cáo kỹ thuật, nghiên cứu trường hợp, báo cáo hội nghị, báo cáo quản lý, đánh giá sách, ghi chú, bình luận và tin tức. JAEC gồm 2 chỉ số ISSN. ISSN trực tuyến là 2588-123X. ISSN bản in là 1859-2244. Đây là cơ sở dữ liệu tạp chí mở, cung cấp toàn văn trực tuyến miễn phí các bài báo đã được xuất bản bằng tiếng Anh.

Truy cập JAEC:

http://jaec.vn/index.php/JAEC

  • Thứ Ba, 09:24 17/11/2020

Tags:

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

NDLTD – Mạng thư viện số luận văn, luận án quốc tế

Thứ Ba, 10:17 01/03/2022

OpenDOAR - Danh mục các nguồn tin truy cập mở

Thứ Hai, 15:57 28/02/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Năm, 13:03 22/10/2020

Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin Thư viện năm 2020

Thứ Ba, 14:28 22/09/2020
7 bước đơn giản để phát triển thói quen tốt: Kiên trì thực hiện trong 3 tuần, chính bạn phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của bản thân

7 bước đơn giản để phát triển thói quen tốt: Kiên trì thực hiện trong 3 tuần, chính bạn phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của bản thân

Thứ Tư, 15:15 05/08/2020
5 kỹ năng mềm cần phát triển trong trường đại học

5 kỹ năng mềm cần phát triển trong trường đại học

Thứ Sáu, 14:59 03/07/2020

Không khí tự học trong mùa thi tại Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Hai, 14:26 01/06/2020

Video giới thiệu