Danh mục sách mới theo chương trình CDIO và mở ngành thạc sĩ Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang (T11/2019)

Để giúp cho bạn đọc có tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy học tập và nghiên cứu, trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng gửi tới bạn đọc danh mục tài liệu mới cập nhật Tháng 11/2019

Đê tìm kiếm các tài liệu này bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ http://lib.haui.edu.vn/opac80/ và tìm đọc tại các Phòng đọc của Trung tâm hoặc đọc bản điện tử trên App Bookworm thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội

DANH MỤC SÁCH CDIO VÀ MỞ NGÀNH CAO HỌC KHOA CNM VÀ TKTT
STTMã sáchTên sáchTác giảNhà xbNxbTrangSLGhi chú
1041701240-41Coated and laminated textilesWalter FungWoodhead20024162
2041701242ERP for Textiles and Apparel Industry,R. Surjit, R. Rathinamoorthy and K. J. Vishnu VardhiniWoodhead20162861
3041701243A Practical Guide to Textile Testing,K. AmuthaWPI Publishing20161361
4041701244Ecotextiles The way forward for sustainable development in textiles,M. Miraftab and A. R. HorrocksWoodhead20072081
5041701245Science in Clothing ComfortApurba Das and R. AlagirusamyWoodhead20111851
6041701246Structure and mechanics of woven fabricsJack HuWoodhead20043201
7041701247Clothing biosensory engineeringY. Li; A. S. W. WongWoodhead20064081
8041701248Applications of Computer Vision in Fashion and TextilesCalvin WongWoodhead20173121
9041701249Digital printing of textilesH.UjiieWoodhead20063841
10041701250Statistics for textile engineersJ. R. NaglaWoodhead20173301
11041701251Apparel Machinery and EquipmentsR. Rathinamoorthy, R. SurjitWoodhead20153361
12041701252Fabric testingJinlian HuWoodhead20084241
13041701253Physical testing of textilesB. P. SavilleWoodhead19993361
14041701254Automation in Garment ManufacturingRajkishore Nayak, Rajiv PadhyeWoodhead20184261
15041701255Industrial Cutting of Textile MaterialsVilumsone-Nemes, InetaWoodhead20183141
16041701256Advances in 3D Textiles,Xiaogang ChenWoodhead20154041
17041701257Sizing in clothing Developing: effective sizing systems for ready-to-wear clothing
S.P. Ashdown
Woodhead20074081
18041701258-59Textile and Fashion: Materials, Design and Technology,Rose SinclairWoodhead20158942
19041701260The Business of Fashion, 2nd Edition,Leslie Davis Burns, Nancy O. Bryant,Fairchild Publications, Inc.20133661

Danh mục sách mới cập nhật Tháng 11/2019

  • Thứ Sáu, 08:58 22/11/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

[Coursera] 8 khóa học kỹ năng giúp bạn thành công trong nghề nghiệp

[Coursera] 8 khóa học kỹ năng giúp bạn thành công trong nghề nghiệp

Thứ Hai, 09:46 20/09/2021
[Coursera] Các khóa học Năng lực Hán ngữ HSK 1 - 6 cấp độ

[Coursera] Các khóa học Năng lực Hán ngữ HSK 1 - 6 cấp độ

Thứ Năm, 10:08 16/09/2021
[Coursera] Chuyên đề thiết kế đồ họa

[Coursera] Chuyên đề thiết kế đồ họa

Thứ Hai, 09:33 13/09/2021
[Coursera] Chuyên đề xe tự lái

[Coursera] Chuyên đề xe tự lái

Thứ Sáu, 08:38 10/09/2021

[Coursera] Các khóa học “Kỹ thuật cơ khí”

Thứ Tư, 13:57 08/09/2021

Các bài đã đăng

[Coursera] 8 khóa học kỹ năng giúp bạn thành công trong nghề nghiệp

[Coursera] 8 khóa học kỹ năng giúp bạn thành công trong nghề nghiệp

Thứ Hai, 09:46 20/09/2021
[Coursera] Các khóa học Năng lực Hán ngữ HSK 1 - 6 cấp độ

[Coursera] Các khóa học Năng lực Hán ngữ HSK 1 - 6 cấp độ

Thứ Năm, 10:08 16/09/2021
[Coursera] Chuyên đề thiết kế đồ họa

[Coursera] Chuyên đề thiết kế đồ họa

Thứ Hai, 09:33 13/09/2021
[Coursera] Chuyên đề xe tự lái

[Coursera] Chuyên đề xe tự lái

Thứ Sáu, 08:38 10/09/2021

[Coursera] Các khóa học “Kỹ thuật cơ khí”

Thứ Tư, 13:57 08/09/2021

Tham quan, học tập tại khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia - đặc biệt Pác Bó

Thứ Hai, 08:21 11/11/2019

Trung tâm Thông tin Thư viện tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Thứ Hai, 07:58 04/11/2019

Danh mục sách mới theo chương trình CDIO và mở ngành thạc sĩ Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang (T10/2019)

Thứ Ba, 08:15 15/10/2019

Danh mục sách giảng dạy bằng Tiếng Anh mới bổ sung Tháng 9/2019

Thứ Ba, 08:25 10/09/2019

Danh mục sách bằng Tiếng Anh mới bổ sung Tháng 8/2019

Thứ Hai, 08:18 12/08/2019

Video giới thiệu