Work on your Accent

Nếu giọng tiếng Anh của bạn làm bạn thất vọng, thì sách Collins Work on your Accent sẽ là cuốn sách hoàn hảo cho bạn. Bạn có thể nhìn và nghe cách làm giảm bớt ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và nói tiếng Anh rõ ràng mọi người sẽ hiểu.

Work on your Accent

Helen Ashton, Sarah Shepherd

Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

2013

Tóm tắt

Nếu giọng tiếng Anh của bạn làm bạn thất vọng, thì sách Collins Work on your Accent sẽ là cuốn sách hoàn hảo cho bạn. Bạn có thể nhìn và nghe cách làm giảm bớt ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ và nói tiếng Anh rõ ràng mọi người sẽ hiểu. Người hướng dẫn với giọng chuyên nghiệp Sarah và Helen chỉ cho bạn cách phát âm từng âm và khi nào nên sử dụng chúng. Họ sẽ giúp bạn nhận ra lý do tại sao ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn khiến bạn phát âm sai một số âm thanh nhất định và âm thanh nào do đó bạn cần phải tập trung vào.

Đặc điểm của sách:

- Ba mươi sáu unit về phụ âm chính và nguyên âm trong tiếng Anh

- Phần ‘What am I doing wrong?’ liên quan đến những lỗi bạn có thể mắc phải dựa trên ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn

- Tư vấn về nhịp điệu, căng thẳng và cao độ

- Video, hình minh họa và hình ảnh thể hiện các vị trí chính xác để tạo ra âm thanh chính xác

- Một đĩa DVD-ROM với các video clip và âm thanh cung cấp phát âm mô hình người bản ngữ rõ ràng

- Phần thực hành thêm tập trung vào các âm thanh có vấn đề nhất

- Sách cấp độ CEF B1-C2

- Thích hợp cho việc tự học và sử dụng trong lớp học.

Citation

Helen Ashton, Sarah Shepherd, Work on your Accent, Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013.

Bộ sưu tập

Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

Work on your AccentCollins Work on your grammar - Intermediate B1Tomato TOEIC Basic Reading
Work on your AccentCollins Work on your grammar - Intermediate B1Tomato TOEIC Basic Reading

Mã QR

Work on your Accent

Nội dung

  • Thứ Hai, 09:08 07/06/2021