Biomechanical engineering of textiles and clothing

Biomechanical engineering of textiles and clothing addresses issues of designing and producing textiles and clothing for optimum interaction and contact with the body. It covers the fundamental theories, principles and models behind design and engineering for the human body’s biomechanics, contact problems arising between textiles/clothing and the body and the mechanics of fibres, yarns, textiles and clothing.

Biomechanical engineering of textiles and clothing

Y. Li, X-Q. Dai

Woodhead Publishing

2006

Abstract

Biomechanical engineering enables wearers to achieve the highest level of comfort, fit and interaction from their clothing as it is designed with the mechanics of the body in mind. This enables products to be developed that are specifically designed for the mechanics of their end purpose (e.g. sports bra) as well as the everyday movement of the body. This is the first book to systematically describe the techniques of biomechanical engineering principles, methods, computer simulation, measurements and applications.

Biomechanical engineering of textiles and clothing addresses issues of designing and producing textiles and clothing for optimum interaction and contact with the body. It covers the fundamental theories, principles and models behind design and engineering for the human body’s biomechanics, contact problems arising between textiles/clothing and the body and the mechanics of fibres, yarns, textiles and clothing.

Material properties are discussed in relation to mechanical performance. It also includes coverage of the Clothing Biomechanical Engineering System developed at The Hong Kong Polytechnic University and its associated models and databases. The book concludes with practical examples of clothing applications to illustrate how to carry out biomechanical engineering design for specific applications.

Citation

Y. Li, X-Q. Dai. Biomechanical engineering of textiles and clothing, Woodhead Publishing, 2006.

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

Biomechanical engineering of textiles and clothingScience in clothing comfortIndustrial cutting of textile materials

Biomechanical engineering of textiles and clothing

Science in clothing comfort

Industrial cutting of textile materials

QR code

Biomechanical engineering of textiles and clothing

Content

  • Thứ Sáu, 13:42 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Inorganic materials synthesis and fabrication

Thứ Sáu, 13:41 04/06/2021

Structure and mechanics of woven fabrics

Thứ Sáu, 13:31 04/06/2021

TOEIC Smart Red Book Listening

Thứ Sáu, 13:19 04/06/2021

Chemical Process Design: Computer - Aided Case Studies

Thứ Sáu, 13:16 04/06/2021

Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes

Thứ Sáu, 13:09 04/06/2021

Video giới thiệu