Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes

This book provides comprehensive information about nonwovens, from the raw material fibres via the manufacturing processes to finishing and to the ready-made product

Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes

Wilhelm Albrecht, Hilmar Fuchs, Walter Kittelmann

Wiley-VCH

2003

Abstract

From the utilization of textile waste to the high-tech product - this is how modern nonwovens can best described.Web formation and web bonding processes have recently being enhanced. Nowadays, fibres, granulates, binder and finishing agents are used.

This development entails a wider range of applications in the fields of hygiene, medicine, the garment-producing and building industries, interior design as well as further technical uses.

This book provides comprehensive information about nonwovens, from the raw material fibres via the manufacturing processes to finishing and to the ready-made product. Nonwoven characteristics and the fields of application are discussed in detail as well as the processes available to test the raw materials, the intermediate and the final products.

This book will be the standard reference on nonwovens in the years to come!

Citation

Wilhelm Albrecht, Hilmar Fuchs, Walter Kittelmann. Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes, Wiley-VCH, 2003.

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processesSmart Clothing: Technology and ApplicationsNew Product Development in Textiles: Innovation and Production

Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics,testing processes

Smart Clothing: Technology and Applications

New Product Development in Textiles: Innovation and Production

QR code

Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes

Content

  • Thứ Sáu, 13:09 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Biodegradable Polymers and Plastics

Thứ Sáu, 13:07 04/06/2021

Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles

Thứ Sáu, 11:35 04/06/2021

Computer - Aided Pattern Design and Product Development

Thứ Sáu, 11:29 04/06/2021

Environmental aspects of textile dyeing

Thứ Sáu, 11:07 04/06/2021

Applied surfactants: Principles and applications

Thứ Sáu, 11:06 04/06/2021

Video giới thiệu