Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes

This book provides comprehensive information about nonwovens, from the raw material fibres via the manufacturing processes to finishing and to the ready-made product

Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes

Wilhelm Albrecht, Hilmar Fuchs, Walter Kittelmann

Wiley-VCH

2003

Abstract

From the utilization of textile waste to the high-tech product - this is how modern nonwovens can best described.Web formation and web bonding processes have recently being enhanced. Nowadays, fibres, granulates, binder and finishing agents are used.

This development entails a wider range of applications in the fields of hygiene, medicine, the garment-producing and building industries, interior design as well as further technical uses.

This book provides comprehensive information about nonwovens, from the raw material fibres via the manufacturing processes to finishing and to the ready-made product. Nonwoven characteristics and the fields of application are discussed in detail as well as the processes available to test the raw materials, the intermediate and the final products.

This book will be the standard reference on nonwovens in the years to come!

Citation

Wilhelm Albrecht, Hilmar Fuchs, Walter Kittelmann. Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes, Wiley-VCH, 2003.

Collection

May & Thiết kế thời trang

Related document

Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processesSmart Clothing: Technology and ApplicationsNew Product Development in Textiles: Innovation and Production

Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics,testing processes

Smart Clothing: Technology and Applications

New Product Development in Textiles: Innovation and Production

QR code

Nonwoven fabric: Raw materials, manufacture, applications, characteristics, testing processes

Content

  • Thứ Sáu, 13:09 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Biodegradable Polymers and Plastics

Thứ Sáu, 13:07 04/06/2021

Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles

Thứ Sáu, 11:35 04/06/2021

Computer - Aided Pattern Design and Product Development

Thứ Sáu, 11:29 04/06/2021

Environmental aspects of textile dyeing

Thứ Sáu, 11:07 04/06/2021

Applied surfactants: Principles and applications

Thứ Sáu, 11:06 04/06/2021