Computer - Aided Pattern Design and Product Development

The use of computers has opened up remarkable opportunities for innovative design, improved productivity, and greater efficiency in the use of materials

Computer - Aided Pattern Design and Product Development

Alison Beazley, Terry Bond

Blackwell

2003

Abstract

The use of computers has opened up remarkable opportunities for innovative design, improved productivity, and greater efficiency in the use of materials.

Uniquely, this book focuses on the practical use of computers for clothing pattern design and product development. Readers are introduced to the various computer systems which are suitable for the industry, the principles and techniques of pattern design applied to computer systems are explained, and readers are shown how product data management can be used in clothing product development.

Citation

Alison Beazley, Terry Bond. Computer - Aided Pattern Design and Product Development, Blackwell, 2003.

Collection

May & Thiết kế thời trang.

Related document

Computer - Aided Pattern Design and Product DevelopmentAdvances in apparel productionKnitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide 3rd Edition

Computer - Aided Pattern Design and Product Development

Advances in apparel production

Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide 3rd Edition

QR code

Computer - Aided Pattern Design and Product Development

Content

  • Thứ Sáu, 11:29 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Environmental aspects of textile dyeing

Thứ Sáu, 11:07 04/06/2021

Applied surfactants: Principles and applications

Thứ Sáu, 11:06 04/06/2021

Analytical Electrochemistry

Thứ Sáu, 10:43 04/06/2021

Learning virtual reality: Developing immersive experiences and applications for desktop, web and mobile

Thứ Sáu, 10:32 04/06/2021

Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

Thứ Sáu, 10:24 04/06/2021

Video giới thiệu