Computer - Aided Pattern Design and Product Development

The use of computers has opened up remarkable opportunities for innovative design, improved productivity, and greater efficiency in the use of materials

Computer - Aided Pattern Design and Product Development

Alison Beazley, Terry Bond

Blackwell

2003

Abstract

The use of computers has opened up remarkable opportunities for innovative design, improved productivity, and greater efficiency in the use of materials.

Uniquely, this book focuses on the practical use of computers for clothing pattern design and product development. Readers are introduced to the various computer systems which are suitable for the industry, the principles and techniques of pattern design applied to computer systems are explained, and readers are shown how product data management can be used in clothing product development.

Citation

Alison Beazley, Terry Bond. Computer - Aided Pattern Design and Product Development, Blackwell, 2003.

Collection

May & Thiết kế thời trang.

Related document

Computer - Aided Pattern Design and Product DevelopmentAdvances in apparel productionKnitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide 3rd Edition

Computer - Aided Pattern Design and Product Development

Advances in apparel production

Knitting Technology: A Comprehensive Handbook and Practical Guide 3rd Edition

QR code

Computer - Aided Pattern Design and Product Development

Content

  • Thứ Sáu, 11:29 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Environmental aspects of textile dyeing

Thứ Sáu, 11:07 04/06/2021

Applied surfactants: Principles and applications

Thứ Sáu, 11:06 04/06/2021

Analytical Electrochemistry

Thứ Sáu, 10:43 04/06/2021

Learning virtual reality: Developing immersive experiences and applications for desktop, web and mobile

Thứ Sáu, 10:32 04/06/2021

Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

Thứ Sáu, 10:24 04/06/2021