Environmental aspects of textile dyeing

Environmental Aspects of Textile Dyeing reviews current legislation and key technologies which make textile dyeing more efficient and environmentally friendly

Environmental aspects of textile dyeing

R.M. Christie

CRC And WPL

2007

Abstract

Written by an international team of contributors and soon to be a standard in the field, Environmental Aspects of Textile Dyeing reviews current legislation and key technologies which make textile dyeing more efficient and environmentally friendly.

The book begins by detailing European and US legislation relating to textile dyeing. Further chapters cover toxicology, environmentally responsible application of dyes and supercritical fluid textile dyeing. The book concludes with chapters on the reduction of pollution and minimization of waste, the re-use of spent dyebath, chemical treatment of dye effluent and biotechnological treatment of dye effluent.

Citation

R.M. Christie. Environmental aspects of textile dyeing, CRC And WPL, 2007.

Collection

May & Thiết kế thời trang

Ngành CÔNG NGHỆ DỆT, MAY (7540204)

Related document

Environmental aspects of textile dyeingAdvances in apparel productionSizing in clothing developing effective sizing systems for ready to wear clothing

Environmental aspects of textile dyeing

Advances in apparel production

Sizing in clothing developing effective sizing systems for ready to wear clothing

QR code

Environmental aspects of textile dyeing

Content

  • Thứ Sáu, 11:07 04/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Applied surfactants: Principles and applications

Thứ Sáu, 11:06 04/06/2021

Analytical Electrochemistry

Thứ Sáu, 10:43 04/06/2021

Learning virtual reality: Developing immersive experiences and applications for desktop, web and mobile

Thứ Sáu, 10:32 04/06/2021

Air Pollution Control Engineering Air Pollution Control Engineering

Thứ Sáu, 10:24 04/06/2021

Advances in water and wastewater treatment technology

Thứ Sáu, 10:14 04/06/2021

Video giới thiệu