Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine

The field of molecular biology is revolutionizing human medicine and the applications of molecular biology to medicine are expanding. Encyclopedia of Molecular Medicine brings together those aspects of medicine that have significance at the molecular level, plus advances in molecular biology that are relevant to medicine.

Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine

Haig H. Kazazian, Jr; George Klein; Hugo W. Moser; Stuart H. Orkin; Bernard Roizman; R.V. Thakker; Hugh Watkins

Wiley

2002

Abstract

With over 1,700 separate primary entries, this comprehensive encyclopedia sets the standard for reference works in this rapidly expanding field. Edited by one of the most renowned names in the field of protein science, the coverage in Encyclopedia of Molecular Medicine is multilayered, ranging from the organ to the cell to the molecular and includes extensive cross-referencing.

Geneticists, biochemists, molecular biologists, medical researchers, and doctors with either an academic or industrial background will find the Encyclopedia of Molecular Medicine an essential resource.

Citation

Haig H. Kazazian, Jr; George Klein; Hugo W. Moser; Stuart H. Orkin; Bernard Roizman; R.V. Thakker; Hugh Watkins. Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine, Wiley, 2002

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Wiley Encyclopedia of Molecular MedicineContemporary women's health: Issues for today and the future Bộ sưu tập số Lĩnh vực khác
Wiley Encyclopedia of Molecular MedicineContemporary women's health: Issues for today and the futureWhere Am I eating?

QR code

Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine

Content

  • Thứ Sáu, 10:48 17/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Contracts for paralegals: Legal principles and practical applications

Thứ Sáu, 10:45 17/03/2023

Where Am I eating?

Thứ Sáu, 10:36 17/03/2023

Contemporary women's health: Issues for today and the future

Thứ Sáu, 10:32 17/03/2023

사회통합프로그램을 위한 한국사회 이해 (심화) = Lý giải xã hội Hàn Quốc dành cho chương trình xã hội tổng hợp (chuyên khảo)

Thứ Sáu, 10:28 17/03/2023

Weight Traning by Design

Thứ Sáu, 10:26 17/03/2023

Video giới thiệu