Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine

The field of molecular biology is revolutionizing human medicine and the applications of molecular biology to medicine are expanding. Encyclopedia of Molecular Medicine brings together those aspects of medicine that have significance at the molecular level, plus advances in molecular biology that are relevant to medicine.

Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine

Haig H. Kazazian, Jr; George Klein; Hugo W. Moser; Stuart H. Orkin; Bernard Roizman; R.V. Thakker; Hugh Watkins

Wiley

2002

Abstract

With over 1,700 separate primary entries, this comprehensive encyclopedia sets the standard for reference works in this rapidly expanding field. Edited by one of the most renowned names in the field of protein science, the coverage in Encyclopedia of Molecular Medicine is multilayered, ranging from the organ to the cell to the molecular and includes extensive cross-referencing.

Geneticists, biochemists, molecular biologists, medical researchers, and doctors with either an academic or industrial background will find the Encyclopedia of Molecular Medicine an essential resource.

Citation

Haig H. Kazazian, Jr; George Klein; Hugo W. Moser; Stuart H. Orkin; Bernard Roizman; R.V. Thakker; Hugh Watkins. Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine, Wiley, 2002

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Wiley Encyclopedia of Molecular MedicineContemporary women's health: Issues for today and the future Bộ sưu tập số Lĩnh vực khác
Wiley Encyclopedia of Molecular MedicineContemporary women's health: Issues for today and the futureWhere Am I eating?

QR code

Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine

Content

  • Thứ Sáu, 10:48 17/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Contracts for paralegals: Legal principles and practical applications

Thứ Sáu, 10:45 17/03/2023

Where Am I eating?

Thứ Sáu, 10:36 17/03/2023

Contemporary women's health: Issues for today and the future

Thứ Sáu, 10:32 17/03/2023

사회통합프로그램을 위한 한국사회 이해 (심화) = Lý giải xã hội Hàn Quốc dành cho chương trình xã hội tổng hợp (chuyên khảo)

Thứ Sáu, 10:28 17/03/2023

Weight Traning by Design

Thứ Sáu, 10:26 17/03/2023