Contemporary women's health: Issues for today and the future

Contemporary Women’s Health emphasizes health promotion and the impact of multicultural and diversity issues on women’s health.

Contemporary women's health: Issues for today and the future

Cheryl A. Kolander

Mc Graw Hill

2011

Abstract

Contemporary Women’s Health emphasizes health promotion and the impact of multicultural and diversity issues on women’s health.

The text is written from a woman-centered perspective and offers thorough discussions on a broad range of female-centric topics including feminism and the women's health movement, global issues in women's health, and health concerns specific to diverse populations.

It is appropriate for both nontraditional and traditional students in a variety of course settings including health education, general education, medical education, and women’s studies courses that emphasize a holistic approach to health.

Citation

Cheryl A. Kolander. Contemporary women's health : Issues for today and the future . Mc Graw Hill, 2011

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Contemporary women's health: Issues for today and the future Confidence Emotional Intelligence Coastal Cruising Under Power is your ultimate companion for exploring the coastal waters of North America with confidence in your powerboat.
Contemporary women's health: Issues for today and the futureConfidence Emotional IntelligenceCoastal cruising under power: How to choose, equip, operate and maintain your boat

QR code

Contemporary women's health: Issues for today and the future

Content

  • Thứ Sáu, 10:32 17/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

사회통합프로그램을 위한 한국사회 이해 (심화) = Lý giải xã hội Hàn Quốc dành cho chương trình xã hội tổng hợp (chuyên khảo)

Thứ Sáu, 10:28 17/03/2023

Weight Traning by Design

Thứ Sáu, 10:26 17/03/2023

Contemporary nutrition: Issues and insights

Thứ Sáu, 10:23 17/03/2023

Village Homes

Thứ Sáu, 10:16 17/03/2023

Contemporary nutrition: A functional approach

Thứ Sáu, 10:15 17/03/2023

Video giới thiệu