Contemporary women's health: Issues for today and the future

Contemporary Women’s Health emphasizes health promotion and the impact of multicultural and diversity issues on women’s health.

Contemporary women's health: Issues for today and the future

Cheryl A. Kolander

Mc Graw Hill

2011

Abstract

Contemporary Women’s Health emphasizes health promotion and the impact of multicultural and diversity issues on women’s health.

The text is written from a woman-centered perspective and offers thorough discussions on a broad range of female-centric topics including feminism and the women's health movement, global issues in women's health, and health concerns specific to diverse populations.

It is appropriate for both nontraditional and traditional students in a variety of course settings including health education, general education, medical education, and women’s studies courses that emphasize a holistic approach to health.

Citation

Cheryl A. Kolander. Contemporary women's health : Issues for today and the future . Mc Graw Hill, 2011

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Contemporary women's health: Issues for today and the future Confidence Emotional Intelligence Coastal Cruising Under Power is your ultimate companion for exploring the coastal waters of North America with confidence in your powerboat.
Contemporary women's health: Issues for today and the futureConfidence Emotional IntelligenceCoastal cruising under power: How to choose, equip, operate and maintain your boat

QR code

Contemporary women's health: Issues for today and the future

Content

  • Thứ Sáu, 10:32 17/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

사회통합프로그램을 위한 한국사회 이해 (심화) = Lý giải xã hội Hàn Quốc dành cho chương trình xã hội tổng hợp (chuyên khảo)

Thứ Sáu, 10:28 17/03/2023

Weight Traning by Design

Thứ Sáu, 10:26 17/03/2023

Contemporary nutrition: Issues and insights

Thứ Sáu, 10:23 17/03/2023

Village Homes

Thứ Sáu, 10:16 17/03/2023

Contemporary nutrition: A functional approach

Thứ Sáu, 10:15 17/03/2023