Confidence Emotional Intelligence

You need confidence to inspire trust, communicate effectively, and succeed in your organization. But self-doubt and nerves can undermine your ability to act decisively and persuade others. What can you do to push past these insecurities?

Confidence Emotional Intelligence

Harvard Business

Harvard Business Review Press

2019

Abstract

Become more confident at work.

You need confidence to inspire trust, communicate effectively, and succeed in your organization. But self-doubt and nerves can undermine your ability to act decisively and persuade others. What can you do to push past these insecurities?

This book explains how you can use emotional intelligence to become more confident at work. You'll learn how to correct what is holding you back, how to overcome imposter syndrome, and when feeling too self-assured can actually backfire.

This volume includes the work of:

  • Tomas Chamorro-Premuzic
  • Rosabeth Moss Kanter
  • Amy Jen Su
  • Peter BregmanHow to be human at work. The HBR Emotional Intelligence Series features smart, essential reading on the human side of professional life from the pages of Harvard Business Review. Each book in the series offers proven research showing how our emotions impact our work lives, practical advice for managing difficult people and situations, and inspiring essays on what it means to tend to our emotional well-being at work. Uplifting and practical, these books describe the social skills that are critical for ambitious professionals to master.

.Citation

Harvard Business. Confidence Emotional Intelligence. Harvard Business Review Press, 2019

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Confidence Emotional IntelligenceBe your own mentor Beating the global odds : Successful decision-making in a confused and troubled world
Confidence Emotional IntelligenceBe your own mentorBeating the global odds : Successful decision-making in a confused and troubled world

QR code

Confidence Emotional Intelligence

Content

  • Thứ Năm, 13:47 16/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

はじめての日本語能力試験 合格模試 N5 音声DL = Kỳ thi năng lực tiếng Nhật đầu tiên Vượt qua kỳ thi thử N5 (Có âm thanh)

Thứ Năm, 13:43 16/03/2023

Concise history of western music

Thứ Năm, 13:30 16/03/2023

게임으로 배우는 한국어 = Học tiếng Hàn qua trò chơi

Thứ Năm, 13:19 16/03/2023

Chemistry : Atoms first

Thứ Năm, 11:45 16/03/2023

신통방통 국어사전 찾기 = Tìm từ điển tiếng Hàn Quốc thông thái

Thứ Năm, 11:28 16/03/2023