Concise history of western music

Based on the classic A History of Western Music by J. Peter Burkholder, Donald J. Grout, and Claude V. Palisca, Concise History of Western Music provides authoritative coverage of the essential works and genres in Western music history.

Concise history of western music

Barbara Russano Hanning

W.W. Norton & Com

2006

Abstract

Based on the classic A History of Western Music by J. Peter Burkholder, Donald J. Grout, and Claude V. Palisca, Concise History of Western Music provides authoritative coverage of the essential works and genres in Western music history.

The Third Edition has been meticulously revised and reorganized to provide a more streamlined narrative that emphasizes a core repertory, social and historical context, and performance practice.

This comprehensive revision features outstanding new pedagogy and multimedia resources.

"synopsis" may belong to another edition of this title.

Citation

Barbara Russano Hanning. Greenberg. Concise history of western music. W.W. Norton & Com, 2006

Collection

Lĩnh vực Lịch sử, địa lý

Related document

Concise history of western music Art for Obama : Designing Manifest Hope and the campaign for changeAsia's energy future : Regional dynamics and global implications
Concise history of western musicArt for Obama : Designing Manifest Hope and the campaign for changeAsia's energy future : Regional dynamics and global implications

QR code

Concise history of western music

Content

  • Thứ Năm, 13:30 16/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

게임으로 배우는 한국어 = Học tiếng Hàn qua trò chơi

Thứ Năm, 13:19 16/03/2023

Chemistry : Atoms first

Thứ Năm, 11:45 16/03/2023

신통방통 국어사전 찾기 = Tìm từ điển tiếng Hàn Quốc thông thái

Thứ Năm, 11:28 16/03/2023

ABC TOEIC RC

Thứ Năm, 11:09 16/03/2023

Comprehensive stress management

Thứ Năm, 10:17 16/03/2023