Vocabulary for lELTS

This book will help you hone your vocabulary with 18 topics that often appear in IELTS. Each lesson in the book focuses on one of the four IELTS skills and practice exercises. Thus, you can both build a rich vocabulary and improve your test-taking skills.

Vocabulary for lELTS

Anneli VVilliams

Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh

2012

Abstract

Improve your knowledge of vocabulary with Collins Vocabulary for IELTS and get the score you need.

 • Twenty units cover vocabulary for all four IELTS tests
 • Feature key vocabulary and example sentences from the Collins corpus
 • Practice exam sections at the end of each unit cover the full range of IELTS test papers
 • Useful tips and practical exam strategies in every unit
 • Audio CD provides valuable Listening and Speaking practice
 • Written by an experienced IELTS tutor

Perfect for self-study or for use in the classroom.

Vocabulary for IELTS:

 • Unit 1: People and relationships
 • Unit 2: Health
 • Unit 3: Education
 • Unit 4: Adventure
 • Unit 5: Gadgets
 • Unit 6: Cities
 • Unit 7: The art of persuasion
 • Unit 8: Getting involved
 • Unit 9: Global warming
 • Unit 10: Revision 1
 • Unit 11: Words for describing graphs and diagrams
 • Unit 12: Words for describing change
 • Unit 13: Words expressing similarity and difference
 • Unit 14: Words describing cause and effect
 • Unit 15: Signposting expressions for writing
 • Unit 16: Adverbs
 • Unit 17: Words for problems and solutions
 • Unit 18: Words for talking about ideas
 • Unit 19: Emphasis and understatement
 • Unit 20: Revision 2

Citation

Anneli VVilliams. Vocabulary for lELTS. Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh,2012

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Vocabulary for lELTS Smart TOEICIntonation and meaning
Vocabulary for lELTSSmart TOEICIntonation and meaning

QR code

Vocabulary for lELTS

Content

 • Thứ Sáu, 10:41 21/05/2021

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Intelligent vehicles: Enabling technologies and future developments

Thứ Sáu, 10:08 21/05/2021

Internal combustion engine fundamentals

Thứ Sáu, 09:47 21/05/2021

Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Thứ Sáu, 09:43 21/05/2021

Vận hành hệ thống điện

Thứ Sáu, 09:34 21/05/2021

Giáo trình Cơ sở Matlab ứng dụng. Tập 1

Thứ Sáu, 09:18 21/05/2021