Vocabulary for lELTS

This book will help you hone your vocabulary with 18 topics that often appear in IELTS. Each lesson in the book focuses on one of the four IELTS skills and practice exercises. Thus, you can both build a rich vocabulary and improve your test-taking skills.

Vocabulary for lELTS

Anneli VVilliams

Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh

2012

Abstract

Improve your knowledge of vocabulary with Collins Vocabulary for IELTS and get the score you need.

 • Twenty units cover vocabulary for all four IELTS tests
 • Feature key vocabulary and example sentences from the Collins corpus
 • Practice exam sections at the end of each unit cover the full range of IELTS test papers
 • Useful tips and practical exam strategies in every unit
 • Audio CD provides valuable Listening and Speaking practice
 • Written by an experienced IELTS tutor

Perfect for self-study or for use in the classroom.

Vocabulary for IELTS:

 • Unit 1: People and relationships
 • Unit 2: Health
 • Unit 3: Education
 • Unit 4: Adventure
 • Unit 5: Gadgets
 • Unit 6: Cities
 • Unit 7: The art of persuasion
 • Unit 8: Getting involved
 • Unit 9: Global warming
 • Unit 10: Revision 1
 • Unit 11: Words for describing graphs and diagrams
 • Unit 12: Words for describing change
 • Unit 13: Words expressing similarity and difference
 • Unit 14: Words describing cause and effect
 • Unit 15: Signposting expressions for writing
 • Unit 16: Adverbs
 • Unit 17: Words for problems and solutions
 • Unit 18: Words for talking about ideas
 • Unit 19: Emphasis and understatement
 • Unit 20: Revision 2

Citation

Anneli VVilliams. Vocabulary for lELTS. Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh,2012

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Vocabulary for lELTS Smart TOEICIntonation and meaning
Vocabulary for lELTSSmart TOEICIntonation and meaning

QR code

Vocabulary for lELTS

Content

 • Thứ Sáu, 10:41 21/05/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Intelligent vehicles: Enabling technologies and future developments

Thứ Sáu, 10:08 21/05/2021

Internal combustion engine fundamentals

Thứ Sáu, 09:47 21/05/2021

Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Thứ Sáu, 09:43 21/05/2021

Vận hành hệ thống điện

Thứ Sáu, 09:34 21/05/2021

Giáo trình Cơ sở Matlab ứng dụng. Tập 1

Thứ Sáu, 09:18 21/05/2021

Video giới thiệu