Vật liệu Polime phân hủy sinh học

Cuốn sách  này được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nắm vững các kiến thức cơ bản về hóa học và vật liệu Polime phân hủy sinh học, giới thiệu các loại polime phân hủy sinh học nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp, các phương pháp thử nghiệm và ứng dụng của chúng.

Vật liệu Polime phân hủy sinh học

Phạm Tuấn Hùng (C.b)

Nxb. Xây dựng

2017

Tóm tắt

Vật liệu polime phân hủy sinh học đang ngày càng được ứng dụng nhiều trong thực tế nhằm làm giảm thiểu lượng chất thải rắn polime vốn rất khó phân hủy trong môi trường, gây ô nhiễm cho môi trường và sinh thái.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nắm vững các kiến thức cơ bản về hóa học và vật liệu Polime phân hủy sinh học, giới thiệu các loại polime phân hủy sinh học nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp, các phương pháp thử nghiệm và ứng dụng của chúng.

Cuốn sách là tài liệu học tập và tham khảo bổ ích cho sinh viên, các học viên đang làm luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, giảng viên và cán bộ nghiên cứu của các ngành khoa học liên quan.

Nội dung sách bao gồm 9 chương:

+ Chương 1. Giới thiệu về polime phân hủy sinh học

+ Chương 2. Polime tự nhiên phân hủy sinh học

+ Chương 3. Polieste phân hủy sinh học

+ Chương 4. Các polime phân hủy sinh học khác

+ Chương 5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy sinh học

+ Chương 6. Tác nhân gây phân hủy sinh học

+ Chương 7. Phương pháp và tiêu chuẩn thử nghiệm polime phân hủy sinh học

+ Chương 8. Biến tính polime để gia tăng sự phân hủy

+ Chương 9. Ứng dụng polime phân hủy sinh học.

Trích dẫn

Phạm Tuấn Hùng (C.b). Vật liệu Polime phân hủy sinh học, Nxb. Xây dựng, 2017.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Vật liệu Polime phân hủy sinh họcQuản lý chất thải và biến đổi khí hậuQuy trình Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Vật liệu Polime phân hủy sinh học

Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

Quy trình Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường

Mã QR

Vật liệu Polime phân hủy sinh học

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:02 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Clencoe Algebra 2

Thứ Ba, 14:01 14/03/2023

Thiết kế hệ quang

Thứ Ba, 13:59 14/03/2023

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Thứ Ba, 13:57 14/03/2023

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Thứ Ba, 13:52 14/03/2023

Classroom assessment for teachers

Thứ Ba, 13:50 14/03/2023