Văn hóa Dòng họ

Sách giới thiệu các vấn đề cơ bản về văn hóa dòng họ như: Vai trò của văn hóa dòng họ, các phong tục trong dòng họ, công tác chăm lo việc họ….Đồng thời qua đó đề cao đạo đức nhân cách, tình cảm yêu quê hương làng xóm, cơ quan, đoàn thể…..

Văn hóa Dòng họ

Văn Hạnh (St)

Thời đại

2010

Tóm tắt

Phương Đông là xứ sở điển hình cho loại hình văn hóa gốc nông nghiệp. Nghề nông, nhất là nông nghiệp trồng lúa nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố thiên nhiên như đất, nước, khí hậu…. Do đó về nhận thức người phương Đông hình thành tư duy tổng hợp, coi trọng mối quan hệ ràng buộc qua lại giữa các yếu tố. Về tổ chức cộng đồng, học ưa sống theo nguyên tắc trọng tình. Hàng xóm, dòng họ sống cố định lâu dài với nhau tạo nên một cuộc sống hòa thuận trên cơ sở lấy tình cảm cốt lõi. Từ đây đã tạo nên một sự kết cấu chặt chẽ giữa những người cùng huyets thống, hình thành nên văn hó dòng họ sâu sắc

. Việt nam là một quốc gia Phương Đông nên cũng mang đầy đủ các đặc điểm của loại hình văn hóa gốc nông nghiệp. Tính cộng đồng trong xã hội Việt Nam rất cao vì thế con người coi trọng các mối quan hệ làng xã, anh em, dòng họ.

Với mong muốn tìm về nguồn cội, với nét đẹp trong quan hệ dòng họ, để lưu giữ và phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp, tác giả đã sưu tầm, biên soạn cuốn sách “Văn hóa dòng họ”. Sách giới thiệu các vấn đề cơ bản về văn hóa dòng họ như: Vai trò của văn hóa dòng họ, các phong tục trong dòng họ, công tác chăm lo việc họ….Đồng thời qua đó đề cao đạo đức nhân cách, tình cảm yêu quê hương làng xóm, cơ quan, đoàn thể…..

Trích dẫn

Văn Hạnh (St). Văn hóa Dòng họ, Thời đại, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Văn hóa Dòng họAi Cập sinh tử kỳ thưLần đầu làm Sếp

Văn hóa Dòng họ

Ai Cập sinh tử kỳ thư

Lần đầu làm Sếp

Mã QR

Văn hóa Dòng họ

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:59 30/06/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Longman New Real TOEIC Actual Test Reading Comprehension

Thứ Tư, 08:46 30/06/2021

Thanh Chương xưa và nay

Thứ Tư, 08:45 30/06/2021

Văn hóa Châu Âu: Lịch sử - Thành tựu - Hệ giá trị

Thứ Ba, 16:04 29/06/2021

Practical Research: Planning and Design, 11th edition

Thứ Ba, 13:57 29/06/2021

Việt Nam đất nước - Con người

Thứ Ba, 10:30 29/06/2021

Video giới thiệu