Tự học Corel draw 8 trong 24 giờ

Bắt đầu với CorelDRAW 8, tạo văn bản kiểu nghệ thuật; Làm việc với các hình dạng, điều khiển mô trường CorelDRAW; Định dạng trang giấy, xác định các đường viền, pha trộn các phần tô đặc; Vẽ và hiệu chỉnh các đường cong tự do...

Tự học Corel draw 8 trong 24 giờ

Phạm Trọng Thuật

Nxb. Thống kê

1999

Tóm tắt

Đã có rất nhiều cuốn sách viết về phần mềm Corel, đặc biệt là về Corel draw. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ sở về phiên bản mới nhất của Corel draw 8.0.

Với 24 giờ học bạn sẽ được trang bị những kỹ năng tối thiểu để có thể làm việc được với Corel draw 8.0 đồng thời cũng có cơ sở để tự tìm hiểu thêm về phầm mềm siêu mạnh và độc đáo này. Trong mỗi giờ cuốn sách sẽ trình bày một khía cạnh cơ bản của Corel draw kèm theo rất nhiều bài tập minh họa. Khi đã làm hết các bài tập này bạn đã có thể tự tạo ra các thiết kế đầu tiên của mình.

Trong một số giờ cuối, cuốn sách cũng đưa ra vài nét về các phầm mềm anh em với Corel draw là Corel photo paint và Corel draw 3D để bạn có thể làm quen với cách sử dụng chúng đồng thời kết hợp với Corel draw.

Trích dẫn

Phạm Trọng Thuật. Tự học Corel draw 8 trong 24 giờ, Nxb. Thống kê, 1999.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Tự học Corel draw 8 trong 24 giờThiết kế thời trang namThiết kế và giác sơ đồ trên máy tính

Tự học Corel draw 8 trong 24 giờ

Thiết kế thời trang namThiết kế và giác sơ đồ trên máy tính

Mã QR

Tự học Corel draw 8 trong 24 giờ

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:31 06/05/2022