Tìm hiểu về Đồng dao Người Việt

Tìm hiểu về Đồng dao Người Việt được người viết thực hiện trong khoảng thời gian từ 2006 – 2008. Chuyên luận này nhằm trình bày một cách tương đối đầy đủ và hệ thống về những vấn đề liên quan đến đồng dao

Tìm hiểu về Đồng dao Người Việt

Triều Nguyên

Khoa học Xã hội

2010

Tóm tắt

Tìm hiểu về Đồng dao Người Việt được người viết thực hiện trong khoảng thời gian từ 2006 – 2008. Chuyên luận này nhằm trình bày một cách tương đối đầy đủ và hệ thống về những vấn đề liên quan đến đồng dao. Nó tự đặt ra cho mình những lĩnh vực cần xem xét về đồng dao, như xác định đồng dao bằng cách phân biệt đồng dao với ca dao và vè, với thơ của( hoặc cho/về) thiếu nhi, như tìm hiểu về nội dung hình thức của đồng dao, phân loại đồng dao, vận dụng đồng dao trong việc sáng tác văn học thiếu nhi, và so sánh đồng dao Việt với đồng dao của vài dân tộc anh em.

Mỗi lĩnh vực đều được xem xét, luận giải khá chi li, dựa trên cơ sở tổng thể kho tàng đồng dao người Việt. Các phân tích, đánh giá đều lấy đó làm căn cứ, 322 bài đồng dao ấy là đối tượng nghiên cứu chính của chuyên luận. Chuyên luận đã xác định đồng dao là một thể loại thuộc văn học dân gian, đồng đẳng với ca dao, tục ngữ, câu đố… đã đề xuất một hướng phân loại đồng dao dựa vào mục đích hát và độ tuổi. Việc xác định và đề xuất hướng phân loại này có thể sẽ tạo điều kiện cho việc tìm hiểu đồng dao ngày một sâu sát hơn.

Trích dẫn

Triều Nguyên. Tìm hiểu về Đồng dao Người Việt, Khoa học Xã hội, 2010

Bộ sưu tập

Văn học

Tài liệu liên quan

Tìm hiểu về Đồng dao Người ViệtĐàm đạo với Lão TửLý luận văn học so sánh

Tìm hiểu về Đồng dao Người Việt

Đàm đạo với Lão Tử

Lý luận văn học so sánh

Mã QR

Tìm hiểu về Đồng dao Người Việt

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:37 30/06/2021