Tiếng Anh cho người bắt đầu

Sách bao gồm 30 units, trong đó mỗi bài lại được chia thành các phần: Nghe - Nói - Đọc - Viết và Ngữ Pháp.

Tiếng Anh cho người bắt đầu

Nguyễn Thành Yến (dịch)

T.p. Hồ Chí Minh

2003

Abstract

Sách Tiếng Anh cho người mới bắt đầu:

- Học ngữ pháp từ con số 0.
- Hiểu tiếng anh theo cách đơn giản nhất.
- Đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết.
- Học giao tiếp theo chuyên đề ngữ pháp.
- Bài tập luyện tập hướng tới từng kỹ năng.

Citation

Nguyễn Thành Yến (dịch). Tiếng Anh cho người bắt đầu. T.p. Hồ Chí Minh, 2003

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Tiếng Anh cho người bắt đầuEnglish for Life Reading B1 + IntermediateCareer Directions: New Paths to Your Ideal
Tiếng Anh cho người bắt đầuEnglish for Life Reading B1 + IntermediateCareer Directions: New Paths to Your Ideal

QR code

Tiếng Anh cho người bắt đầu

Content

  • Thứ Hai, 09:29 13/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Understanding and using English Grammar, (4th edition)

Thứ Hai, 09:21 13/06/2022

Giáo trình Ngôn ngữ học tiếng Anh. Tập 1: Ngữ âm và âm vị học

Chủ Nhật, 21:38 12/06/2022

40 Bài tiếng Anh trong Quản lý - Công ty = 40 English lessons for managing company

Chủ Nhật, 16:30 12/06/2022

Luật tần số vô tuyến điện và văn bản quy định chi tiết thị hành

Chủ Nhật, 16:07 12/06/2022

Giáo trình thương phẩm hàng thực phẩm

Chủ Nhật, 15:14 12/06/2022