Giáo trình Ngôn ngữ học tiếng Anh. Tập 1: Ngữ âm và âm vị học

Giáo trình củng cố kiến thức ngôn ngữ Anh của các sinh viên, tạo thuận lợi cho việc học các bộ môn khác, đặt nền tảng cho việc nghiên cứu thêm nếu họ có yêu thích các chuyên ngành khác nhau của ngôn ngữ học và giúp họ ứng xử tốt trong các tình huống ngôn ngữ khi có cơ hội.

Giáo trình Ngôn ngữ học tiếng Anh. Tập 1: Ngữ âm và âm vị học

Lê Văn Sự

Đồng Nai

2000

Tóm tắt

Giáo trình củng cố kiến thức ngôn ngữ Anh của các sinh viên, tạo thuận lợi cho việc học các bộ môn khác, đặt nền tảng cho việc nghiên cứu thêm nếu họ có yêu thích các chuyên ngành khác nhau của ngôn ngữ học và giúp họ ứng xử tốt trong các tình huống ngôn ngữ khi có cơ hội.

Giáo trình Ngôn ngữ học tiếng Anh này được biên soạn nhằm: cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học tiếng Anh gồm có chuyên ngành Ngữ ân và âm vị học, cú pháp học, hình vị học và từ vựng học. Giúp sinh viên có thể học những môn học khó này một cách hiệu quả hơn. Vì vậy khía cạnh thực hành sẽ được nhấn mạnh. Các bài học được giải thích một cách tinh giản hết sức có thể và đủ bài tập để tránh làm cho sinh viên chán nản khi học giáo trình này lần đầu.

Trích dẫn

Lê Văn Sự. Giáo trình Ngôn ngữ học tiếng Anh. Tập 1: Ngữ âm và âm vị học. Đồng Nai, 2000.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

Giáo trình Ngôn ngữ học tiếng Anh. Tập 1: Ngữ âm và âm vị họcNew Headway Pre Intermediate Studentbook & WorkbookLongman New Real TOEIC full Actual Tests

Giáo trình Ngôn ngữ học tiếng Anh. Tập 1: Ngữ âm và âm vị học

New Headway Pre-Intermediate Stydent’s Book & WorkbookLongman New Real TOEIC full Actual Tests

Mã QR

Giáo trình Ngôn ngữ học tiếng Anh. Tập 1: Ngữ âm và âm vị học

Nội dung

  • Chủ Nhật, 21:38 12/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

40 Bài tiếng Anh trong Quản lý - Công ty = 40 English lessons for managing company

Chủ Nhật, 16:30 12/06/2022

Luật tần số vô tuyến điện và văn bản quy định chi tiết thị hành

Chủ Nhật, 16:07 12/06/2022

Giáo trình thương phẩm hàng thực phẩm

Chủ Nhật, 15:14 12/06/2022

Learning Data Mining with Python

Chủ Nhật, 15:13 12/06/2022

Môi trường và phát triển bền vững

Chủ Nhật, 14:59 12/06/2022