Thực hành Phân tích môi trường

Cuốn Thực hành phân tích môi trường được biên soạn theo chương trình học phần thực hành phân tích môi trường của khoa Công nghệ hóa, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với mục đích làm cuốn sách hướng dẫn giảng dạy và học tâp cho giảng viên và sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật hóa học. Cuốn sách này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lấy mẫu, bảo quản các mẫu phân tích môi trường ( nước, đất, không khí) nguyên tắc, cách tiến hành phân tích các chỉ tiêu trong các mẫu môi trường, các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu, phân tích mẫu.

Thực hành Phân tích môi trường

Phạm Thị Mai Hương (ch. b)

Nxb. Thống kê

2022

Tóm tắt

Cuốn Thực hành phân tích môi trường được biên soạn theo chương trình học phần thực hành phân tích môi trường của khoa Công nghệ hóa, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với mục đích làm cuốn sách hướng dẫn giảng dạy và học tâp cho giảng viên và sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ kỹ thuật hóa học. Cuốn sách này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lấy mẫu, bảo quản các mẫu phân tích môi trường ( nước, đất, không khí) nguyên tắc, cách tiến hành phân tích các chỉ tiêu trong các mẫu môi trường, các dụng cụ, thiết bị lấy mẫu, phân tích mẫu.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

+ Chương 1: Phân tích một số chỉ tiêu trong môi trường nước

+ Chương 2: Phân tích một số chỉ tiêu trong môi trường khí

+ Chương 3: Phân tích một số chỉ tiêu trong môi trường đất.

Trích dẫn

Phạm Thị Mai Hương (ch. b). Thực hành Phân tích môi trường, Nxb. Thống kê, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Thực hành Phân tích môi trườngGiáo trình Công nghệ xử lý nước thảiGiáo trình con người và môi trường

Thực hành Phân tích môi trường

Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải

Giáo trình con người và môi trường

Mã QR

Thực hành Phân tích môi trường

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:08 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Vật liệu Polime phân hủy sinh học

Thứ Ba, 14:02 14/03/2023

Clencoe Algebra 2

Thứ Ba, 14:01 14/03/2023

Thiết kế hệ quang

Thứ Ba, 13:59 14/03/2023

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Thứ Ba, 13:57 14/03/2023

Luật bảo vệ môi trường( hiện hành) (sửa đổi bổ sung năm 2018,2019,2020)

Thứ Ba, 13:52 14/03/2023