Test your vocabulary book 1= Kiểm tra vốn từ của bạn Tập 1

This is book number five in the Test Your Vocabulary Series. About 1500 words are tested in a variety of ways that include mulitiple-choice questions and sentence completion in such areas as verbs, adjectives, synonyms, phrasal verbs, idioms and homophones

Test your vocabulary book 1= Kiểm tra vốn từ của bạn Tập 1

Peter Watcyn – Jones

T.p. Hồ Chí Minh

2005

Abstract

This is book number five in the Test Your Vocabulary Series.

About 1500 words are tested in a variety of ways that include mulitiple-choice questions and sentence completion in such areas as verbs, adjectives, synonyms, phrasal verbs, idioms and homophones. An answer key is provided together with a list of dictionaries for further research.

The book is aimed at students studying for the Cambridge Proficiency and can also be used in the classroom for self-study. About 50 tests are included.

Citation

Peter Watcyn - Jones. Test your vocabulary book 1= Kiểm tra vốn từ của bạn Tập 1. T.p. Hồ Chí Minh, 2005

Collection

Ngoại ngữ

Related document

Test your vocabulary book 1= Kiểm tra vốn từ của bạn Tập 1  Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC Cambridge BEC 3The new cambridge english course: student book and practice book 1
Test your vocabulary book 1= Kiểm tra vốn từ của bạn Tập 1 Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC Cambridge BEC 3The new cambridge english course: student book and practice book 1

QR code

Test your vocabulary book 1= Kiểm tra vốn từ của bạn Tập 1

Content

  • Thứ Hai, 10:11 13/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tiếng Anh cho người bắt đầu

Thứ Hai, 09:29 13/06/2022

Understanding and using English Grammar, (4th edition)

Thứ Hai, 09:21 13/06/2022

Giáo trình Ngôn ngữ học tiếng Anh. Tập 1: Ngữ âm và âm vị học

Chủ Nhật, 21:38 12/06/2022

40 Bài tiếng Anh trong Quản lý - Công ty = 40 English lessons for managing company

Chủ Nhật, 16:30 12/06/2022

Luật tần số vô tuyến điện và văn bản quy định chi tiết thị hành

Chủ Nhật, 16:07 12/06/2022