Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC Cambridge BEC 3

Giới thiệu một số bài luyện nghe, nói, đọc và viết trong chương trình luyện thi chứng chỉ BEC (Business English Certificate).

Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC Cambridge BEC 3

Lê Huy Lâm (dịch)

Tp. Hồ Chí Minh

2001

Tóm tắt

Giới thiệu một số bài luyện nghe, nói, đọc và viết trong chương trình luyện thi chứng chỉ BEC (Business English Certificate).

Sách này dành cho các học viên chuẩn bị thi Chứng chỉ Tiếng Anh thương mại 3 do tập đoàn khảo thí địa phương thuộc Đại học Cambridge tổ chức.

Sách gồm 4 bài thi hoàn chỉnh đã xuất hiện trong kỳ thi năm 1999, và có các tờ bài làm mẫu, lời đọc băng của tất cả các bài thi nghe, và đáp án cho các bài thi Đọc hiểu và nghe, và đáp án cho các bài thi nghe.

Trích dẫn

Lê Huy Lâm (dịch). Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC Cambridge BEC 3. Tp. Hồ Chí Minh, 2001.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

 Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC Cambridge BEC 3Business vocabulary in use intermediate and upper - intermediateCareer Directions: New Paths to Your Ideal
Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC Cambridge BEC 3 Business vocabulary in use intermediate and upper - intermediateCareer Directions: New Paths to Your Ideal

Mã QR

Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC Cambridge BEC 3

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:13 08/06/2022