Tính toán và thiết kế hệ thống sấy

Cuốn sách trình bày cơ sở lí thuyết tính toán tác nhân và tính toán nhiệt của thiết bị sấy. Cách tính toán tác nhân và tính toán nhiệt của các thiết bị sấy. Trình bày kết cấu và tính toán thiết kế của hầu hết các hệ thống sấy thường gặp trong công nông nghiệp. Cuốn sách giúp ích không chỉ phục vụ cho sinh viên chuyên ngành công nghệ nhiệt lạnh mà còn giúp cho các ký sư khi tính chọn hay thiết kế một hệ thống sấy

Tính toán và thiết kế hệ thống sấy

Trần Văn Phú

Giáo dục

2002

Tóm tắt

Sấy là một quá trình công nghệ được sử dụng trong rất nhiều ngành công nông nghiệp. Quá trình sấy không chỉ là quá trình tách nước và hơi nước ra khỏi vật liệu một cách đơn thuần mà là một quá trình công nghệ. Để thực hiện quá trình sấy người ta sử dụng một hệ thống gồm nhiểu thiết bị như: thiết bị sấy, thiết bị đốt nóng tác nhân hoặc thiết bị lạnh để làm khô tác nhân, quạt bơm và một số thiết bị phụ khác như buồng đốt, xyclon…

Cuốn sách gồm 18 chương:

 • Chương 1: Vật liệu ẩm
 • Chương 2: Không khí ẩm
 • Chương 3: Khói lò
 • Chương 4: Truyền nhệt truyền chất và động học quá trình sấy
 • Chương 5: Phương pháp xác định thời gian xấy
 • Chương 6: Phân loại và thứ tự thiết kế hệ thống sấy
 • Chương 7: Tính toán nhiệt sấy tối ưu
 • Chương 8: tính toán hệ thống sấy buồng
 • Chương 9: Tính toán hệ thống sấy hầm
 • Chương 10: Tính toán hệ thống sấy thùng quay
 • Chương 11: Hệ thống sấy tháp
 • Chương 12: Hệ thống sấy tầng sôivà hệ thống sấy khí động
 • Chương 13: Hệ thống sấy phun
 • Chương 14: Hệ thống sấy tiếp xúc
 • Chương 15: Hệ thống sấy thăng hoa
 • Chương 16: Hệ thống sấy bằng lò điện cao tần
 • Chương 17: Tính toán và chọn các thiết bị phụ của hệ thống sấy
 • Chương 18: Kiểm tra và tự động hoá hệ thống sấy

Trích dẫn

Trần Văn Phú, Tính toán và thiết kế hệ thống sấy, Giáo dục, 2002

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Tính toán và thiết kế hệ thống sấyThực hành thiết kế điện xây dựng với REVIT MEP 2011Cơ sở kỹ thuật điện Tập 2 Cơ sở lý thuyết mạch điện, điện tử

Tính toán và thiết kế hệ thống sấy

Thực hành thiết kế điện xây dựng với REVIT MEP 2011Cơ sở kỹ thuật điện Tập 2 Cơ sở lý thuyết mạch điện, điện tử

Mã QR

Tính toán và thiết kế hệ thống sấy

Nội dung

 • Thứ Ba, 17:41 07/06/2022