Môi chất lạnh

Cuốn sách trình bày một số đại lượng và khái niệm cơ bản của kĩ thuật lạnh. Vai trò của môi chất lạnh trong máy lạnh và việc cần thiết phải bảo vệ tầng ôzôn do dùng SO2, CO2, NH3 và freôn làm môi chất lạnh. Yêu cầu, tính chất của môi chất lạnh an toàn với môi trường

Môi chất lạnh

Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy

Giáo dục

1998

Tóm tắt

Môi chất lạnh đóng một vai trò quan trọng trong kỹ thuật lạnh. Trong hơn 150 năm phát triển của kỹ thuật lạnh, hàng trăm loại môi chất dã được nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và loại bỏ. Mỗi môi chất lạnh phù hợp ra đời là một lần kỹ thuật lạnh bước sang một thời kỳ phát triển mới. Việc ứng dụng SOy C02, NH3 vào cuối thế kỷ 19 và các frezôn vào đầu thế kỷ 20 đã đưa kỹ thuật lạnh đến sự phát triển rực rỡ như ngày nay. Thế nhưng nhiều loại frezôn lại là thủ phạm phá hủy, làm suy giảm tầng ôzôn và gây hiệu ứng lồng kính làm nóng địa cầu. Để bảo vệ môi trường sống, các frezôn đó phải được loại bỏ và loài người lại đứng trước các thử thách mới trên con đường đi tìm kiếm môi chất lạnh thay thế.

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu khoa học, cán bộ, kỹ sư và sinh viên… các thông tin cần thiết, chúng tôi biên soạn cuốn sách này. Sách đề cập đến tính chất vật lý và nhiệt động cùa môi chất các bảng biểu và đồ thị lgp-h, quan hệ giữa môi chất và dầu lạnh, an toàn môi chất lạnh, các loại chất tải lạnh…

Sách cũng đề cập đến vấn đề loại bỏ freôn cố hại và giới thiệu các loại môi chất lạnh quá độ cũng như môi chất lạnh tương lai và vấn đe nghiên cứu môi chất lạnh mới. Đề phù hợp với tình hình mới. Lần tái bản này đã được thêm vào 13 môi chất mới là các chất ít hoặc không phá hủy tầng ôzôn củng như các môi chất tự nhiên như CO2, mêtan, n-butan, isobutan…

Các chương chính của cuốn sách như sau:

  • Chương 1: Các khái niệm và đại lượng cơ bản
  • Chương 2: Môi chất lạnh
  • Chương 3: Môi chất và dầu máy lạnh
  • Chương 4: An toàn môi chất lạnh
  • Chương 5: Tính toán chu trình máy lạnh nén hơi
  • Chương 6: Các chất tải lạnh
  • Chương 7: Bảng và đồ thị

Trích dẫn

Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Môi chất lạnh, Giáo dục, 1998

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Môi chất lạnhThực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điệnThực hành thiết kế điện xây dựng với REVIT MEP 2011

Môi chất lạnh

Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điệnThực hành thiết kế điện xây dựng với REVIT MEP 2011

Mã QR

Môi chất lạnh

Nội dung

  • Thứ Ba, 17:14 07/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Nghề điện dân dụng

Thứ Ba, 15:42 07/06/2022

Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 1

Thứ Ba, 15:27 07/06/2022

Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật lý. Tập 2

Thứ Ba, 14:48 07/06/2022

Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà

Thứ Ba, 13:44 07/06/2022

Giáo trình Xác suất và quá trình ngẫu nhiên

Thứ Ba, 13:13 07/06/2022