Sổ tay phòng chống ma túy

Cuốn sách đã đề cập đến những nội dung cần thiết để bạn đọc hiểu, biết và có biện pháp phòng ngừa ma túy

Sổ tay phòng chống ma túy

Nguyễn Vũ Trung

Giáo dục

1998

Tóm tắt

Tệ nạn ma túy đã gây nhiều tác hại cho bản thân, gia đình, xã hội, nòi giống, dân tộc - ảnh hưởng xấu tới việc học tập, đạo đức, sức khỏe của thanh thiếu niên nói chung, học sinh, sinh viên nói riêng, làm khánh kiệt kinh tế gia đình.

“Sổ tay phòng chống ma túy” giúp học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và các bậc phụ huuynh đọc, hiểu một cách đơn giản những nội dunng cơ bản về tệ nạn ma túy, tác hại của ma túy; các triệu chứng lâm sàng về nghiện ma túy; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa và cai trị cho những người đã nghiện.

Cuốn sách đã đề cập đến những nội dung cần thiết để bạn đọc hiểu, biết và có biện pháp phòng ngừa.

Trích dẫn

Nguyễn Vũ Trung. Sổ tay phòng chống ma túy, Giáo dục , 1998

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Sổ tay phòng chống ma túy Xin giã từ ưu phiền Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á

Sổ tay phòng chống ma túy

Xin giã từ ưu phiền

Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á

Mã QR

Sổ tay phòng chống ma túy

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:58 16/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Thứ Tư, 14:35 16/11/2022

Sổ tay công tác tuyên truyền Biển, đảo Việt Nam

Thứ Tư, 14:07 16/11/2022

100 Câu chuyện thành bại

Thứ Tư, 13:58 16/11/2022

Collins Reading For Ielts

Thứ Tư, 13:58 16/11/2022

Sinh học tế bào : Theo chương trình khung đã được phê duyệt

Thứ Tư, 13:48 16/11/2022