Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á

Trình bày một số kiến thức cơ bản về tiếp xúc ngôn ngữ nói chung và tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á nói riêng, nguồn gốc tiếng Việt, sự tiếp xúc ngữ nghĩa giữa tiếng Việt và tiếng Hán và ảnh hưởng của ngữ pháp châu Âu tới ngữ pháp tiếng Việt

Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á

Phan Ngọc, Phạm Đức Dương

Từ điền Bách Khoa

2011

Tóm tắt

Tự thân nó, hiện tượng một tộc người nói một ngôn ngữ A phải tiếp xúc, giao tiếp với một tộc người khác nói ngôn ngữ B là chuyện hết sức bình thường. Trên thế giới không có một tộc người nào sống cô lập, không tiếp xúc với một tộc người khác, và do đó không tiếp xúc với một ngôn ngữ khác. Khi sự tiếp xúc kéo dài hàng thế kỷ, vì những nguyên nhân địa lý, hay những nguyên nhân kinh tế, buôn bán, chiến tranh, chính trị, văn hóa, tôn giáo, một ngôn ngữ A, trong sự giao tiếp với một ngôn ngữ B không thể tránh khỏi những ảnh hưỏng nhất định. Có những ảnh hưởng nhất thời, chỉ biểu hiện trong một thời gian nhất định, với một nhóm người hạn chế, rồi sau đó không cờn lại nữa, không nhập vào ngôn ngữ của A ...

Trình bày một số kiến thức cơ bản về tiếp xúc ngôn ngữ nói chung và tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á nói riêng, nguồn gốc tiếng Việt, sự tiếp xúc ngữ nghĩa giữa tiếng Việt và tiếng Hán và ảnh hưởng của ngữ pháp châu Âu tới ngữ pháp tiếng Việt

Trích dẫn

Phan Ngọc, Phạm Đức Dương.Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á , Từ điển Bách khoa, 2011

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á Thuật tổ chức hội họp ( Meetinngs that Get Resultts)Thuật ngữ học - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á

Thuật tổ chức hội họp ( Meetings that Get Results)

Thuật ngữ học - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Mã QR

Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á

Nội dung

  • Thứ Tư, 10:29 16/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

80 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam 1930-2010

Thứ Tư, 10:24 16/11/2022

Những thói quen đáng giá hàng triệu đôla 10 bước đơn giản để có được những gì bạn muốn

Thứ Tư, 10:10 16/11/2022

Vốn vay ưu đãi ở Việt Nam những năm gần đây thực trạng, vấn đề và giải pháp - Trường hợp Nhật Bản

Thứ Tư, 09:44 16/11/2022

しごとの日本語 IT業務編 = Tiếng Nhật trong công việc - Ngành IT

Thứ Ba, 20:34 15/11/2022

科学技術日本語案内 = Hướng dẫn khoa học và công nghệ Nhật Bản

Thứ Ba, 18:00 15/11/2022

Video giới thiệu