Thuật tổ chức hội họp ( Meetinngs that Get Resultts)

Dựa trên kinh nghiệm tư vấn cho các công ty hàng đầu trong suốt nhiều năm, tác giả Brian Tracy đã tự mình rút ra được những điều nên làm trong các cuộc họp – và cả những điều không nên. Trong quyển cẩm nang bỏ túi này, ông đã tiết lộ những ý tưởng đơn giản, xác thực để giúp các cuộc họp trở nên ngắn gọn hơn, hiệu quả hơn và thỏa mãn tất cả những ai tham gia..

Thuật tổ chức hội họp ( Meetings that Get Results)

Brian Tracy; Dịch: Mộc Quang

Thế giới

2018

Tóm tắt

Khi điểm tên những yếu tố gây “lãng phí thời gian” trong môi trường làm việc, có lẽ không ít nhân viên sẽ nghĩ đến các cuộc họp. Đối với học, những cuộc họp không hiệu quả chẳng khác nào quãng thời gian làm gián đoạn nhịp độ công việc, gây mất động lực và tệ nhất chính là chẳng giải quyết được việc gì cả

Hội họp không phải là hoạt động tốn thời gian. Nếu được quản lý tốt, chúng sẽ là thứ công cụ đầy quyền năng để giải quyết vấn đề, ra quyết định và trao đổi ý kiến – cũng như đạt kết quả nhanh chóng.

Dựa trên kinh nghiệm tư vấn cho các công ty hàng đầu trong suốt nhiều năm, tác giả Brian Tracy đã tự mình rút ra được những điều nên làm trong các cuộc họp – và cả những điều không nên. Trong quyển cẩm nang bỏ túi này, ông đã tiết lộ những ý tưởng đơn giản, xác thực để giúp các cuộc họp trở nên ngắn gọn hơn, hiệu quả hơn và thỏa mãn tất cả những ai tham gia, cụ thể như:

• Tổ chức các kiểu hội họp khác nhau

• Xác định rõ mục tiêu và kết quả mong đợi từ cuộc họp

• Lập nội dung chương trình theo danh sách ưu tiên

• Bố trí phòng họp sao cho lý tưởng nhất

• Khuyến khích trao đổi cởi mở

• Thảo luận đúng hướng

• Tránh lỗi suy nghĩ bè phái

• Tóm tắt các điểm thảo luận và quyết định đã thông qua

• Từng bước đạt được sự đồng thuận và nhất trí hành động

• Giao phó trách nhiệm và thời hạn hoàn thành

• Tối đa lợi ích thu được từ thời gian hội họp

Trích dẫn

Brian Tracy; Dịch: Mộc Quang. Thuật tổ chức hội họp ( Meetings that Get Results), Thế giới, 2018.

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Thuật tổ chức hội họp ( Meetinngs that Get Resultts)Thuật quản lý thời gian Time managementEmpathy

Thuật tổ chức hội họp ( Meetinngs that Get Resultts)

Thuật quản lý thời gian (Time management)

Empathy

Mã QR

Thuật tổ chức hội họp ( Meetinngs that Get Resultts)

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:09 15/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Luật thuế giá trị gia tăng và văn bản hướng dẫn áp dụng

Thứ Ba, 12:15 15/11/2022

Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về tổ chức hoạt động và quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước

Thứ Ba, 12:10 15/11/2022

Những văn bản hướng dẫn mới thi hành luật doanh nghiệp

Thứ Ba, 12:04 15/11/2022

Tìm hiểu pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa và đại diện thương mại

Thứ Ba, 11:57 15/11/2022

Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng

Thứ Ba, 11:52 15/11/2022

Video giới thiệu