Thuật ngữ học - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong thuật ngữ học và của từ điển học thuật ngữ ở Việt Nam và ở nước ngoài

Thuật ngữ học - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Hà Quang Năng (cb)

Từ điển Bách khoa

2012

Tóm tắt

Xây dựng thuật ngữ khoa học là công việc có tầm quan trọng đặc biệt trong công cuộc phát triển khoa học và kỹ thuật của một nước, có tác động lớn đến sự phát triển nên giáo dục của 1 quốc gia. Nghiên cứu những vấn đề của thuật ngữ học trong gia đoạn hiện nay, một mặt, sẽ góp phần tổng kết, đánh giá những thành quả của thuật ngữ học nước tatrong hơn nửa thế kỷ qua, mặt khác, cung cấp những thông tin cập nhật, bổ ích về những kết quả và thành tựu của thuật ngữ học nước ngoài.

Cuốn sách “Thuật ngữ học - Những vấn đề lí luận và thực tiễn” là kết quả của đề tài “Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp luận của thế giới và Việt Nam về việc biên soạn từ điển chuyên ngành và thuật ngữ” thuộc chương trình cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về lí luận và phương pháp biên soạn các từ điển bách khoa thư Việt Nam” . Đây là công trình nghiên cứu có tính tổng kết một số vấn đề lí luận cơ bản về thuật ngữ học ở Việt Nam và nước ngoài. Những vấn đề lí luận và thực tiễn của từ điển học thuật ngữ của nước ta và nước ngoài cũng được cập nhật trong chương trình này.

Cuốn sách gồm 2 phần:

+ Phần I: Những vấn đề lí luận và thực tiễn trong thuật ngữ học ở Việt Nam và nước ngoài.

Phần II: Những vấn đề lí luận và thực tiến của từ điển học thuật ở Việt Nam và nước ngoài

Trích dẫn

Hà Quang Năng (cb). Thuật ngữ học - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Từ điển Bách khoa , 2012

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Thuật ngữ học - Những vấn đề lí luận và thực tiễnLễ hội dân gian Việt NamLễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thuật ngữ học - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Lễ hội dân gian Việt Nam

Lễ cầu tự của người Nùng Phàn Slình ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Mã QR

Thuật ngữ học - Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:27 15/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

尔雅中文 基础经贸汉语阅读教程 = Business Chinese reading (Elementary): Erya Chinese

Thứ Ba, 11:22 15/11/2022

Các quy định pháp luật về kế toán - thống kê

Thứ Ba, 11:08 15/11/2022

Thờ cúng tổ tiên người Việt

Thứ Ba, 10:36 15/11/2022

Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam (Từ năm 939 đến năm 1884)

Thứ Ba, 10:34 15/11/2022

Thiền & thuật nhận thức

Thứ Ba, 09:59 15/11/2022

Video giới thiệu