Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam (Từ năm 939 đến năm 1884)

Nội dung cuốn sách bao gồm: Khái luận về tổ chức nhà nước quân chủ trong lịch sử Phương Đông. Tổ chức chính quyền Trung ương từ thời Ngô đến thời Nguyễn (939-1884). Tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức quân đội, vấn đề ban hành luật pháp và việc thực thi pháp luật. Tổ chức chính quyền trung ương từ thời Mạc đến thời Nguyễn.

Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam (Từ năm 939 đến năm 1884)

Nguyễn Minh Tường

Khoa học xã hội

2015

Tóm tắt

Trong nhiều thập kỷ gần đây, lịch sử Nhà nước và Pháp quyền ở Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong nước và trên thế giới, với những hướng tiếp cận tuy có sự khác nhau, nhưng trên cùng một nhận thức mới.

Nội dung cuốn sách bao gồm: Khái luận về tổ chức nhà nước quân chủ trong lịch sử Phương Đông. Tổ chức chính quyền Trung ương từ thời Ngô đến thời Nguyễn (939-1884). Tổ chức chính quyền địa phương, tổ chức quân đội, vấn đề ban hành luật pháp và việc thực thi pháp luật. Tổ chức chính quyền trung ương từ thời Mạc đến thời Nguyễn.

Trích dẫn

Nguyễn Minh Tường. Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam. Khoa học xã hội, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Pháp Luật

Tài liệu liên quan

Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt NamGiáo trình lý luận chung về Nhà nước và Pháp luậtGiáo trình luật dân sự Tập 2
Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt NamGiáo trình lý luận chung về Nhà nước và Pháp luậtGiáo trình luật dân sự Tập 2

Mã QR

Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:34 15/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thiền & thuật nhận thức

Thứ Ba, 09:59 15/11/2022

Distributed Virtual Worlds

Thứ Ba, 09:38 15/11/2022

Pinciples of Corporate Finance

Thứ Ba, 09:37 15/11/2022

The Three Box Solution: A Strategy for Leading Innovation

Thứ Ba, 09:28 15/11/2022

学習を評価する= Đánh giá việc học

Thứ Ba, 09:26 15/11/2022