Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Nội dung chủ yếu của cuốn sách bao gồm công tác tính toán, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định trong thiết kế hiện hành

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương

Xây Dựng

2020

Tóm tắt

Quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị là một nội dung của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị. Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh về mọi mặt kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa ngày càng tăng ở các đô thị. Do đó luôn cần một đô thị thông minh hiện đại phát triển song hành với sự phát triển của đô thị.

Quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển đô thị. Quy hoạch đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nói chung và mạng lưới cấp thoát nước đô thị nói riêng vì hai hệ thống này có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Nhằm giúp người đọc nắm vững cách thức thực hiện một đồ án “Quy hoạch mạng lưới cấp nước đô thị” và “Quy hoạch mạng lưới thoát nước đô thị”. Các tác giả biên soạn cuốn sách“Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị” với nội dung chủ yếu bao gồm công tác tính toán, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định trong thiết kế hiện hành. Đồng thời tác giả còn xây dựng cách thiết kế và thực hiện một đồ án điển hình để người đọc nắm rõ hơn quy cách thực hiện một bài đồ án quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị.

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:
- Chương 1: Xác định quy mô và giải pháp tổng thể cho các công trình đơn vị trong hệ thống cấp nước.
- Chương 2: Quy hoạch mạng lưới cấp nước.
- Chương 3: Ví dụ triển khai quy hoạch mạng lưới cấp nước điển hình – quy hoạch phân khu 1/2000.
- Chương 4: Những vấn đề cơ bản thiết kế hệ thống thoát thải.
- Chương 5: Tính toán thủy lực.
- Chương 6: Thiết kế mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/2000.
- Chương 7: Quy hoạch mạng lưới thoát nước tỷ lệ 1/500.
- Chương 8: Ví dụ triển khai quy hoạch mạng lưới thoát nước điển hình quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Trích dẫn

Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương. Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị, Xây Dựng, 2020

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thịXin giã từ ưu phiền Tên lửa đẩy và không gian vũ trụ

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Xin giã từ ưu phiền

Tên lửa đẩy và không gian vũ trụ

Mã QR

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:35 16/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Sổ tay công tác tuyên truyền Biển, đảo Việt Nam

Thứ Tư, 14:07 16/11/2022

100 Câu chuyện thành bại

Thứ Tư, 13:58 16/11/2022

Collins Reading For Ielts

Thứ Tư, 13:58 16/11/2022

Sinh học tế bào : Theo chương trình khung đã được phê duyệt

Thứ Tư, 13:48 16/11/2022

Uncommon service How to win by putting customers at the core of your business

Thứ Tư, 13:37 16/11/2022

Video giới thiệu