Sổ tay luyện dich Anh Việt - Việt Anh

Sổ tay luyện dịch Anh - Việt: một số vấn đề cần lưu ý khi dịch Anh - Việt; Cách dịch giới từ trước danh từ. Việt - Anh: Một số nguyên tắc khi dịch câu Việt sang Anh; các từ và cấu trúc thông dụng trong các lĩnh vực; thành ngữ- tục ngữ; đồ ăn, hoa quả và trò chơi dân gian Việt Nam; một số bài dịch mẫu

Sổ tay luyện dich Anh Việt - Việt Anh

Bùi Quỳnh Như (Ch.b)

Từ điển Bách Khoa

2000

Tóm tắt

Dịch là một kỹ năng khó trong việc học ngoại ngữ. Nó không chỉ đòi hỏi người dịch phải có một lượng từ vựng phong phú mà còn phải có một sự hiểu biết sâu rộng về mọi lĩnh vực để truyền tải đúng ý tác giả.

Nội dung cuốn sách bao gồm 2 chương:

Chương I: Anh - Việt: Trong chương này bạn đọc sẽ rút ra cho mình được một số kinh nghiệm khi dịch Anh – Việt qua các phân tích một số ví dụ, bên cạnh đó cung cấp cho bạn một số từ khó dịch từ Anh sang Việt.

Chương II: Việt - Anh: Cung cấp một lượng kiến thức lớn giúp ích cho bạn trong việc dịch Việt - Anh. Các cấu trúc thông dụng và mang tính chuyên ngành của các lĩnh vực luật pháp, giáo dục, kinh tế, văn hoá đều được đề cập đến. Ngoài ra, các thành ngữ và tục ngữ cũng rất phong phú trong chương này.

Trích dẫn

Bùi Quỳnh Như (Ch.b). Sổ tay luyện dich Anh Việt - Việt Anh . Từ điển Bách Khoa, 2000

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

Sổ tay luyện dich Anh Việt - Việt AnhThe new cambridge english course: student book and practice book 1Business vocabulary in use intermediate and upper - intermediate
Sổ tay luyện dich Anh Việt - Việt AnhThe new cambridge english course: student book and practice book 1Business vocabulary in use intermediate and upper - intermediate

Mã QR

Sổ tay luyện dich Anh Việt - Việt Anh

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:00 08/06/2022