Lập trình Matlab và ứng dụng

Tài liệu giới thiệu các nội dung cơ bản về: Những đặc điểm của cửa sổ lệnh trong Matlab, Script M-Files, quản lý tệp, hàm M-File, đồ họa, hộp dụng cụ, hộp công cụ truyền thống.

Lập trình Matlab và ứng dụng

Nguyễn Hoàng Hải; Nguyễn Việt Anh

Khoa học và Kỹ thuật

2020

Tóm tắt

Tài liệu giới thiệu các nội dung cơ bản về: Những đặc điểm của cửa sổ lệnh trong Matlab, Script M-Files, quản lý tệp, hàm M-File, đồ họa, hộp dụng cụ, hộp công cụ truyền thống.

Nội dung chính được thể hiện trong 24 chương sau:

+ Chương 1: Giới thiệu chung về Matlab

+ Chương 2: Các bài toán kỹ thuật

+ Chương 3: Những đặc điểm của cửa sổ lệnh trong Matlab

+ Chương 4: Script M_files

+ Chương 5: Quản lý tệp

+ Chương 6, 7: Các phép toán, các thao tác đối với mảng

+ Chương 8: Các phép tính Logic và quan hệ

+ Chương 9, 10: Văn bản, thời gian

+ Chương 11: Vòng lặp điều khiển

+ Chương 12: Hàm M_File

+ Chương 13, 16: Phân tích dữ liệu, số liệu

+ Chương 14: Các phép tính đối với đa thức

+ Chương 15: Phép nội suy và mịn hóa đường cong

+ Chương 17, 18: Đồ họa trong hệ tọa độ phẳng, không gian ba chiều

+ Chương 19: Mảng tế bào và cấu trúc

+ Chương 20, 21: Biểu tượng của hộp công cụ toán học, hộp công cụ hệ thống điều khiển

+ Chương 22, 23: Hộp dụng cụ xử lý tín hiệu, hộp công cụ truyền thống

+ Chương 24: Trợ giúp

Trích dẫn

Nguyễn Hoàng Hải; Nguyễn Việt Anh. Lập trình Matlab và ứng dụng. Khoa học và Kỹ thuật, 2020.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Lập trình Matlab và ứng dụngHướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhàGiáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họa

Lập trình Matlab và ứng dụng

Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhàGiáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họa

Mã QR

Lập trình Matlab và ứng dụng

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:29 08/06/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

The new cambridge english course: student book and practice book 1

Thứ Tư, 10:49 08/06/2022

Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC Cambridge BEC 3

Thứ Tư, 10:13 08/06/2022

Ngữ pháp tiếng Anh (English grammar)

Thứ Tư, 09:09 08/06/2022

Business vocabulary in use intermediate and upper - intermediate

Thứ Tư, 08:23 08/06/2022

Tính toán và thiết kế hệ thống sấy

Thứ Ba, 17:41 07/06/2022

Video giới thiệu