Giáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họa

Nội dung giáo trình giới thiệu ngôn ngữ lập trình bậc cao Matlab chuyên được sử dụng cho các tính toán kỹ thuật. Đối với hầu hết các vấn đề, giới thiệu thuật toán và kèm theo chương trình Matlab để bạn đọc kiểm nghiệm và có thể dễ dàng sử dụng để giải quyết các vấn đề cần nghiên cứu.

Giáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họa

Lê Trọng Vinh; Trần Minh Toàn

Bách khoa Hà Nội

2019

Tóm tắt

Nội dung giáo trình giới thiệu ngôn ngữ lập trình bậc cao Matlab chuyên được sử dụng cho các tính toán kỹ thuật. Đối với hầu hết các vấn đề, giới thiệu thuật toán và kèm theo chương trình Matlab để bạn đọc kiểm nghiệm và có thể dễ dàng sử dụng để giải quyết các vấn đề cần nghiên cứu.

Nội dung chính của giáo trình gồm có 6 chương:

+ Chương 1: Sai số

+ Chương 2: Matlab cơ bản

+ Chương 3: Giải gần đúng phương trình

+ Chương 4: Phương pháp số trong đại số tuyến tính

+ Chương 5: Phép nội suy và xấp xỉ hàm

+ Chương 6: Đạo hàm, tích phân và phương trình vi phân

Trích dẫn

Lê Trọng Vinh; Trần Minh Toàn. Giáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họa. Bách khoa Hà Nội, 2019.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Tài liệu liên quan

Giáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họaGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Giáo trình biến đổi AC/DC

Giáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họa

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu Giáo trình biến đổi AC/DC

Mã QR

Giáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họa

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:36 02/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình phát triển hệ thống doanh nghiệp điện tử ERP

Thứ Năm, 13:22 02/06/2022

Thiết kế cấp điện

Thứ Năm, 11:23 02/06/2022

Ngắn mạch trong hệ thống điện

Thứ Năm, 11:03 02/06/2022

Ngắn mạch và đứt dây trong hệ thống điện

Thứ Tư, 17:41 01/06/2022

Giáo trình kỹ thuật điện

Thứ Tư, 17:29 01/06/2022