Hướng dẫn thiết kế kho lạnh

Cuốn Hướng dẫn thiết kế kho lạnh nhằm giúp người học nắm được phương pháp tính toán thiết kế hệ thống lạnh, xác định các số liệu ban đầu, thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh, tính toán cấu trúc và cách nhiệt kho lạnh, tính nhiệt kho lạnh, chọn thiết bị kho lạnh.

Hướng dẫn thiết kế kho lạnh

Phạm Thế Vũ (ch.b)

Thống kê

2020

Tóm tắt

Cuốn Hướng dẫn thiết kế kho lạnh nhằm giúp người học nắm được phương pháp tính toán thiết kế hệ thống lạnh, xác định các số liệu ban đầu, thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh, tính toán cấu trúc và cách nhiệt kho lạnh, tính nhiệt kho lạnh, chọn thiết bị kho lạnh.

Nội dung của cuốn sách gồm có 8 chương:

+ Chương 1: Những số liệu ban đầu

+ Chương 2: Thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh

+ Chương 3: Cấu trúc xây dựng và cách nhiệt cho kho lạnh

+ Chương 4: Tính tải nhiệt cho kho lạnh

+ Chương 5: Tính toán chu trình máy lạnh một cấp

+ Chương 6: Tính toán chu trình máy lạnh hai cấp

+ Chương 7: Tính chọn thiết bị

+ Chương 8: Sơ đồ hệ thống lạnh

Trích dẫn

Phạm Thế Vũ (ch.b). Hướng dẫn thiết kế kho lạnh. Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn thiết kế kho lạnhGiáo trình Xác suất và quá trình ngẫu nhiênCơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính

Hướng dẫn thiết kế kho lạnh

Giáo trình Xác suất và quá trình ngẫu nhiênCơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính

Mã QR

Hướng dẫn thiết kế kho lạnh

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:42 08/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Lập trình Matlab và ứng dụng

Thứ Tư, 13:29 08/06/2022

The new cambridge english course: student book and practice book 1

Thứ Tư, 10:49 08/06/2022

Tài liệu luyện thi chứng chỉ BEC Cambridge BEC 3

Thứ Tư, 10:13 08/06/2022

Ngữ pháp tiếng Anh (English grammar)

Thứ Tư, 09:09 08/06/2022

Business vocabulary in use intermediate and upper - intermediate

Thứ Tư, 08:23 08/06/2022