Hướng dẫn thiết kế kho lạnh

Cuốn Hướng dẫn thiết kế kho lạnh nhằm giúp người học nắm được phương pháp tính toán thiết kế hệ thống lạnh, xác định các số liệu ban đầu, thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh, tính toán cấu trúc và cách nhiệt kho lạnh, tính nhiệt kho lạnh, chọn thiết bị kho lạnh.

Hướng dẫn thiết kế kho lạnh

Phạm Thế Vũ (ch.b)

Thống kê

2020

Tóm tắt

Cuốn Hướng dẫn thiết kế kho lạnh nhằm giúp người học nắm được phương pháp tính toán thiết kế hệ thống lạnh, xác định các số liệu ban đầu, thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh, tính toán cấu trúc và cách nhiệt kho lạnh, tính nhiệt kho lạnh, chọn thiết bị kho lạnh.

Nội dung của cuốn sách gồm có 8 chương:

+ Chương 1: Những số liệu ban đầu

+ Chương 2: Thiết kế thể tích và mặt bằng kho lạnh

+ Chương 3: Cấu trúc xây dựng và cách nhiệt cho kho lạnh

+ Chương 4: Tính tải nhiệt cho kho lạnh

+ Chương 5: Tính toán chu trình máy lạnh một cấp

+ Chương 6: Tính toán chu trình máy lạnh hai cấp

+ Chương 7: Tính chọn thiết bị

+ Chương 8: Sơ đồ hệ thống lạnh

Trích dẫn

Phạm Thế Vũ (ch.b). Hướng dẫn thiết kế kho lạnh. Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn thiết kế kho lạnhGiáo trình Xác suất và quá trình ngẫu nhiênCơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính

Hướng dẫn thiết kế kho lạnh

Giáo trình Xác suất và quá trình ngẫu nhiênCơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính

Mã QR

Hướng dẫn thiết kế kho lạnh

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:42 08/06/2022