Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính

Cuốn sách Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính được viết ra từ các bài giảng trong nhiều năm của tác giả tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội về lý thuyết điều khiển tự động I và II. Cuốn sách được bố cục theo đúng trình tự như đề cương môn học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với việc phân chia các chương theo chủ đề từng dạng mô hình mô tả hệ thống được sử dụng.

Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính

Nguyễn Doãn Phước

Bách khoa Hà Nội

2016

Tóm tắt

Cuốn sách Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính được viết ra từ các bài giảng trong nhiều năm của tác giả tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội về lý thuyết điều khiển tự động I và II. Cuốn sách được bố cục theo đúng trình tự như đề cương môn học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với việc phân chia các chương theo chủ đề từng dạng mô hình mô tả hệ thống được sử dụng.

Nội dung của cuốn sách gồm 4 chương:

+ Chương 1 được dành cho phần nhập môn điều khiển tuyến tính, giới thiệu các bước cơ bản cần phải thực hiện khi phải giải quyết một bài toán điều khiển.

+ Chương 2 trình bày các bước thực hiện bài toán điều khiển khi mô hình toán học của đối tượng là mô hình trong miền phức.

+ Chương 3 là nội dung các bước thực hiện bài toán điều khiển ứng dụng với mô hình trạng thái của đối tượng.

+ Chương 4 là nội dung từng bước thực hiện bài toán điều khiển khi đối tượng có mô hình không liên tục, được xem như phần nhập môn của điều khiển số.

Trích dẫn

Nguyễn Doãn Phước. Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính. Bách khoa Hà Nội, 2016.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tínhGiáo trình An toàn điệnGiáo trình Trang bị điện
Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tínhGiáo trình An toàn điệnGiáo trình Trang bị điện

Mã QR

Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:56 02/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họa

Thứ Năm, 13:36 02/06/2022

Giáo trình phát triển hệ thống doanh nghiệp điện tử ERP

Thứ Năm, 13:22 02/06/2022

Thiết kế cấp điện

Thứ Năm, 11:23 02/06/2022

Ngắn mạch trong hệ thống điện

Thứ Năm, 11:03 02/06/2022

Ngắn mạch và đứt dây trong hệ thống điện

Thứ Tư, 17:41 01/06/2022