Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật

Nội dung trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của nghiên cứu thực nghiệm và lập kế hoạch thí nghiệm trong kĩ thuật như tiến trình thiết kế, thu thập dữ liệu và xử lý số liệu thực nghiệm, lập kế hoạch và phân tích số liệu thi nghiệm bằng máy vi tính..

Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật

Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Bình

Khoa học và Kỹ thuật

2011

Tóm tắt

Hầu hết các nghiên cứu trong kỹ thuật đều gắn với thực nghiệm. Nghiên cứu thực nghiệm trong kỹ thuật có mục đích xác định các quan hệ giữa các thông số đầu vào với một hay nhiều giá trị đàu ra của đối tượng. Hiểu rõ quan hệ này có thể giúp cải thiện hay tối ưu hóa đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu thực nghiệm cần đc thực hiện theo kế hoạch, lý thuyết về xây dựng kế hoạch thí nghiệm còn đc gọi là “Quy hoạch thực nghiệm” hay “Thiết kế thí nghiệm” giúp nhà nghiên cứu có thể thực thi ít thí nghiệm nhất nhưng lại thu được nhiều thông tin hữu ích nhất về đối tượng được nghiên cứu.

Tài liệu gồm các nội dung chính sau đây:

+ Giới thiệu

+ Thống kê cơ bản

+ Thực nghiệm so sánh.

+ Kế hoạch thực nghiệm 2 mức.

+ Thực nghiệm sàng lọc

+ Thực nghiệm tối ưu hóa.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Bình. Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật, Khoa học và Kỹ thuật, 2011

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuậtTrí tuệ làm giàu Do TháiThuật tổ chức hội họp ( Meetinngs that Get Resultts)

Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật

Trí tuệ làm giàu Do Thái

Thuật tổ chức hội họp ( Meetings that Get Results)

Mã QR

Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:51 15/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Bình luận khoa học bộ luật dân sự Việt Nam Tập 3

Thứ Ba, 14:38 15/11/2022

Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

Thứ Ba, 14:31 15/11/2022

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trình

Thứ Ba, 14:30 15/11/2022

Các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực kinh tế

Thứ Ba, 14:24 15/11/2022

Các quy định pháp luật về tài chính

Thứ Ba, 14:18 15/11/2022

Video giới thiệu