Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

trình bày Lý luận chung về văn bản quản lý nhà nước. Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước. Phương pháp soạn thảo một số loại văn bản quản lý hành chính nhà nước. Một số văn bản pháp luật về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước

Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

Lưu Kiếm Thanh

Nxb. Thống kê

2000

Tóm tắt

Văn bản hành chính là phương tiện thể hiện các quyết định quản lý của cơ quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở những quy định chung, quyết định quy phạm của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc quy định quy phạm của cơ quan mình nhằm giải quyết các công việc cụ thể. Bao gồm: Quyết định; Chỉ thị; Nghị quyết... Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tính thông tin điều hành nhằm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc dùng để giải quyết các công việc cụ thể, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc trong cơ quan, tổ chức.

+ Chương 1: Lý luận chung về văn bản quản lý nhà nước

+ Chương 2: Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước

+ Chương 3: Soạn thảo một số loại văn bản.

+ Phần phụ lục: Một số văn bản pháp luật về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước.

Trích dẫn

Lưu Kiếm Thanh. Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước, Nxb. Thống kê, 2000.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nướcTìm hiểu pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa và đại diện thương mạiLuật thuế giá trị gia tăng và văn bản hướng dẫn áp dụng

Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

Tìm hiểu pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa và đại diện thương mại

Luật thuế giá trị gia tăng và văn bản hướng dẫn áp dụng

Mã QR

Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:31 15/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trình

Thứ Ba, 14:30 15/11/2022

Các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực kinh tế

Thứ Ba, 14:24 15/11/2022

Các quy định pháp luật về tài chính

Thứ Ba, 14:18 15/11/2022

Trí tuệ làm giàu Do Thái

Thứ Ba, 13:36 15/11/2022

Thuật tổ chức hội họp ( Meetinngs that Get Resultts)

Thứ Ba, 13:09 15/11/2022