Bình luận khoa học bộ luật dân sự Việt Nam Tập 3

Bình luận khoa học bộ luật dân sự Việt Nam Tập 3 Thừa kế, chuyển quyền sử dụng đất, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Bình luận khoa học bộ luật dân sự Việt Nam Tập 3

Hoàng Thế Liên

Nxb. Chính trị Quốc gia

2001

Tóm tắt

Nội dung chính bao gồm:

Phần thứ tư: Thừa kế

+ Chương 1. Những quy định chung

+ Chương 2. Thừa kế theo di chúc

+ Chương 3. Thừa kế theo pháp luật

+ Chương 4. Thanh toán và phân chia di sản

Phần thứ năm: Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất

Phần thứ sáu: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Phẩn thứ bảy: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Trích dẫn

Hoàng Thế Liên. Bình luận khoa học bộ luật dân sự Việt Nam Tập 3, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2001.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Pháp luật

Tài liệu liên quan

Bình luận khoa học bộ luật dân sự Việt Nam Tập 3Những văn bản hướng dẫn mới thi hành luật doanh nghiệpChế độ mới về quản lý tài chính doanh nghiệp

Bình luận khoa học bộ luật dân sự Việt Nam Tập 3

Những văn bản hướng dẫn mới thi hành luật doanh nghiệp

Chế độ mới về quản lý tài chính doanh nghiệp

Mã QR

Bình luận khoa học bộ luật dân sự Việt Nam Tập 3

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:38 15/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hướng dẫn soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

Thứ Ba, 14:31 15/11/2022

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nội dung và lộ trình

Thứ Ba, 14:30 15/11/2022

Các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực kinh tế

Thứ Ba, 14:24 15/11/2022

Các quy định pháp luật về tài chính

Thứ Ba, 14:18 15/11/2022

Trí tuệ làm giàu Do Thái

Thứ Ba, 13:36 15/11/2022