Pro apache struts with ajax

The book Pro Apache Struts with Ajax maps out how to use the Apache Struts MVC web framework, so you can solve everyday web application development challenges. This book takes an application-centric approach: the development of an application drives Struts along with Ajax coverage—not the other way around. Improper design can lead to long-term dependencies on the Struts framework, which makes code reuse difficult to achieve.

Pro apache struts with ajax

Carnell, John

Apress

2006

Abstract

The book Pro Apache Struts with Ajax maps out how to use the Apache Struts MVC web framework, so you can solve everyday web application development challenges. This book takes an application-centric approach: the development of an application drives Struts along with Ajax coverage—not the other way around. Improper design can lead to long-term dependencies on the Struts framework, which makes code reuse difficult to achieve. This is the only book of its kind, covering the Struts 1.2 framework. It also covers evolutions into Shale and lightweight WebWork/Struts Ti.

The contents of the book include 12 chapters:

+ Chapter 1: What We Do Wrong: Web Antipatterns Explained

+ Chapter 2: Struts Fundamentals

+ Chapter 3: Form Presentation and Validation with Struts

+ Chapter 4: Managing Business Logic with Struts

+ Chapter 5: Architecting the Data Access Tier with Object Relational Bridge

+ Chapter 6: Building Flexible Front-Ends with the Tiles Framework

+ Chapter 7: Dynamic Forms and the Struts Validator Framework

+ Chapter 8: Speeding Struts Development with XDoclet

+ Chapter 9: Logging and Debugging

+ Chapter 10: Velocity Template Engine

+ Chapter 11: Extending the Struts Framework

+ Chapter 12: Struts and Ajax.

Citation

Carnell, John. Pro apache struts with ajax. Apress, 2006.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

 Pro apache struts with ajaxCryptography Theory and practiceProgramming ASP.NET Core

Pro apache struts with ajax

Cryptography Theory and practiceProgramming ASP.NET Core

QR code

 Pro apache struts with ajax

Content

  • Thứ Tư, 21:42 22/02/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Practical apache struts 2 web 2.0 projects

Thứ Tư, 21:19 22/02/2023

Advertising and Promotion: An Intergrated Marketing Communications perspective

Thứ Tư, 20:50 22/02/2023

みんなの日本語 初級I 第2版 漢字練習帳 = Minna No Nihongo sơ cấp 1: Sổ luyện Hán tự Tái bản lần 2

Thứ Tư, 18:50 22/02/2023

みんなの日本語初級 第2版 やさしい作文 = Minna No Nihongo sơ cấp : tập làm văn đơn giản

Thứ Tư, 18:35 22/02/2023

みんなの日本語初級II 第2版 聴解タスク25 = Minna No Nihongo sơ cấp 2: 25 bài tập Nghe hiểu Tái bản lần 2

Thứ Tư, 18:10 22/02/2023