Phân tích hóa học thực phẩm

Phân tích hóa học thực phẩm là một môn học chuyên ngành giảng dạy cho sinh viên những năm cuối ngành Công nghệ thực phẩm và liên quan. Môn học đòi hỏi người học đã có kiến thức cơ bản về Hóa học và các môn phân tích hóa học như Phân tích định tính, Phân tích định lượng, Phân tích công cụ. Sẽ tốt hơn nếu người học đã có kiến thức về Hóa sinh, Công nghệ thực phẩm và Chất lượng thực phẩm.

Phân tích hóa học thực phẩm

Hà Duyên Tư (Ch.b)

Nxb. Khoa học và kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Phân tích hóa học thực phẩm là một môn học chuyên ngành giảng dạy cho sinh viên những năm cuối ngành Công nghệ thực phẩm và liên quan. Môn học đòi hỏi người học đã có kiến thức cơ bản về Hóa học và các môn phân tích hóa học như Phân tích định tính, Phân tích định lượng, Phân tích công cụ. Sẽ tốt hơn nếu người học đã có kiến thức về Hóa sinh, Công nghệ thực phẩm và Chất lượng thực phẩm.

Cuốn sách này dùng làm giáo trình giảng dạy cho sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học trên cơ sở cải tiến, bổ sung từ các tài liệu giảng dạy nhiều năm nay

Nội dung gồm các chương sau:

+ Chương 1: Giới thiệu.

+ Chương 2: Nước.

+ Chương 3: Protein.

+ Chương 4: Enzym.

+ Chương 5: Gluxit.

+ Chương 6: Lipit.

+ Chương 7: Chất thơm.

+ Chương 8: Vitamin.

+ Chương 9: Alcaloit và phenol.

+ Chương 10: Một số chất vô cơ gây độc.

+ Chương 11: Tồn dư và nhiễm tạp độc tố.

Trích dẫn

Hà Duyên Tư (Ch.b). Phân tích hóa học thực phẩm, Nxb. Khoa học và kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (7540101)

Tài liệu liên quan

Phân tích hóa học thực phẩmCông nghệ bào chế dược phẩm Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm

Phân tích hóa học thực phẩm

Công nghệ bào chế dược phẩm Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học

Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm

Mã QR

Phân tích hóa học thực phẩm

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:12 13/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Thực phẩm và an toàn thực phẩm

Thứ Hai, 16:06 13/03/2023

Bài tập các phương pháp phổ trong hóa hữu cơ

Thứ Hai, 15:59 13/03/2023

Ask and you will succeed : 1001 ordinary questions to create life-changing results

Thứ Hai, 15:44 13/03/2023

Asia's energy future : Regional dynamics and global implications

Thứ Hai, 15:29 13/03/2023

Art for Obama : Designing Manifest Hope and the campaign for change

Thứ Hai, 15:13 13/03/2023