Thực phẩm và an toàn thực phẩm

Cuốn Thực phẩm & an toàn thực phẩm trình bày Những kiến thức cơ bản về thực phẩm, an toàn thực phẩm, thành phần hóa học của thực phẩm, chỉ tiêu chất lượng, cách lựa chon thực phẩm an toàn và các bieneh phapr bảo quan thực phẩm

Thực phẩm và an toàn thực phẩm

Nguyễn Văn Lợi

Nxb. Đại học Bách khoa Hà Nội

2018

Tóm tắt

Cuốn Thực phẩm & an toàn thực phẩm trình bày Những kiến thức cơ bản về thực phẩm, an toàn thực phẩm, thành phần hóa học của thực phẩm, chỉ tiêu chất lượng, cách lựa chon thực phẩm an toàn và các bieneh phapr bảo quan thực phẩm

Cuốn Thực phẩm & an toàn thực phẩm nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về thực phẩm, an toàn thực phẩm, thành phần hóa học của thực phẩm, chỉ tiêu chất lượng, các lựa chọn thực phẩm và các biện pháp bảo quản thực phẩm, cuốn sách được chia thành 6 chương sau:

+ Chương 1: Cơ sở lý thuyết về thực phẩm và an toàn thực phẩm

+ Chương 2: Thực phẩm thực vật

+ Chương 3: Thực phẩm động vật

+ Chương 4: Thực phẩm các chức năng và thực phẩm chay

+ Chương 5: Phụ gia thực phẩm

+ Chương 6: An toàn vệ sinh thực phẩm.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Lợi. Thực phẩm và an toàn thực phẩm, Nxb. Đại học Bách khoa Hà Nội, 2018.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (7540101)

Tài liệu liên quan

Thực phẩm và an toàn thực phẩmGiáo trình Kỹ thuật Bao bì thực phẩmCông nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Thực phẩm và an toàn thực phẩm

Giáo trình Kỹ thuật Bao bì thực phẩm

Công nghệ lên men ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Mã QR

Thực phẩm và an toàn thực phẩm

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:06 13/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài tập các phương pháp phổ trong hóa hữu cơ

Thứ Hai, 15:59 13/03/2023

Ask and you will succeed : 1001 ordinary questions to create life-changing results

Thứ Hai, 15:44 13/03/2023

Asia's energy future : Regional dynamics and global implications

Thứ Hai, 15:29 13/03/2023

Art for Obama : Designing Manifest Hope and the campaign for change

Thứ Hai, 15:13 13/03/2023

Arms control and cooperative security

Thứ Hai, 15:08 13/03/2023