Objective ket: Student's book (Cambridge)

Objective KET offers students complete preparation for the Cambridge Key English Test. The course combines solid language development with systematic and thorough exam preparation and practice. The short units give a sense of progress and cover a wide variety of motivating topics relevant to the exam. Regular revision and recycling of language is provided by the revision units. Audio CDs with the listening comprehension files are available separately.

Objective ket: Student's book (Cambridge)

Annette Capel

Nxb. Cambridge University press

2005

Abstract

Objective KET offers students complete preparation for the Cambridge Key English Test. The course combines solid language development with systematic and thorough exam preparation and practice. The short units give a sense of progress and cover a wide variety of motivating topics relevant to the exam. Regular revision and recycling of language is provided by the revision units. Audio CDs with the listening comprehension files are available separately.

Objective KET offers students complete preparation for the Cambridge Key English Test. The course combines solid language development with systematic and thorough exam preparation and practice. The short units give a sense of progress and cover a wide variety of motivating topics relevant to the exam. Regular revision and recycling of language is provided by the revision units.

Citation

Annette Capel. Objective ket Student's book (Cambridge), Nxb. Cambridge University press, 2005.

Collection

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Objective ket: Student's book (Cambridge)Interchange Level 2 Student's Book with Online Self-Study (5th Edition)ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Objective ket: Student's book (Cambridge)

Interchange Level 2 Student's Book with Online Self-Study (5th Edition)

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

QR code

Objective ket: Student's book (Cambridge)

Content

  • Thứ Tư, 15:00 10/05/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Objective Ket: Workbook with answers

Thứ Tư, 14:55 10/05/2023

Giáo trình Thương mại điện tử căn bản

Thứ Ba, 13:42 09/05/2023

Giáo trình Lý thuyết nghiệp vụ pha chế đồ uống

Thứ Ba, 11:04 09/05/2023

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 09:37 09/05/2023

연세 한국어 읽기 3 = Đọc tiếng Hàn Quốc Yonsei 3

Thứ Hai, 20:07 08/05/2023