No Comebacks and Other Stories

The Macmillan Graded Readers series is one of the most popular and respected series of simplified readers for learners of English.

No Comebacks and Other Stories

Frederick Forsyth

MacMillan

2005

Abstract

This book of Contents:

- A Note About These Stories

- No Comebacks

- There Are Some Days…

- S Careful Man

- Sharp Practice

- Points for Understanding

- Glossary

- List of titles at Intermediate Level

Citation

Frederick Forsyth, No Comebacks and Other Stories, MacMillan, 2005.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

No Comebacks and Other StoriesThe Heinemann TOEFL Preparation CoursePractical Kanji 現代社会を読む700漢字Vol.1
No Comebacks and Other Stories

The Heinemann TOEFL Preparation Course

Practical Kanji 現代社会を読む700漢字Vol.1

QR code

No Comebacks and Other Stories

Content

  • Chủ Nhật, 20:01 14/08/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Get it Korean Listening 2 = 경희 한국어 듣기 2

Chủ Nhật, 18:59 14/08/2022

Get it Korean Listening 1 = 경희 한국어 듣기 1

Chủ Nhật, 18:11 14/08/2022

토픽 준비를 위한 한국어 중급 읽기 = Kỹ năng đọc tiếng Hàn trung cấp dành cho kỳ thi TOPIK

Chủ Nhật, 17:34 14/08/2022

통역 번역사에 도전하라 (개정판) = Thử thách phiên dịch viên!

Chủ Nhật, 16:43 14/08/2022

담화 기능에 따른 한국어 유사 문법 항목 연구 = Nghiên cứu về các mục ngữ pháp giống tiếng Hàn theo chức năng diễn ngôn

Chủ Nhật, 16:29 14/08/2022