Nhận thức từ tiền đề ngôn ngữ và hoạt động thực tiễn: Hệ thống gồm 36 bài soạn theo hướng phân tích - vận dụng dùng cho giảng dạy và tham khảo

Giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách của tác giả Nguyễn Lai

Nhận thức từ tiền đề ngôn ngữ và hoạt động thực tiễn: Hệ thống gồm 36 bài soạn theo hướng phân tích - vận dụng dùng cho giảng dạy và tham khảo

Nguyễn Lai

Từ điển Bách Khoa

2012

Tóm tắt

Cuốn sách này khác với một số sách tiếng Việt khác về ngữ học, không trình bày một mạch các nguyên lí lí thuyết thuần túy. Tác giả đã cải tiến nó với lối giới thiệu thành từng bài, trong đó có những bài lí luận chung, có những bài đề cập đến các nhận xét chung. Làm như thế, nội dung của các bài giảng khá đa diện,, người học được gợi mở nhiều ý kiến để có thể tự suy nghĩ và phát triển.

Ngôn ngữ học đại cương là một lĩnh vực rất khó. Hiểu được nó đã khó, dùng được nó lại càng khó hơn. Tca giả hi vọng, cùng với cuốn sách này, các cuốn sách khác của các giáo sư, dành cho những vấn đề tiếp theo sẽ được tiếp tục xuất bản nhằm phục vụ nhu cầu học tập của các bạn sinh viên trong môn học Ngôn nghữ học đại cương đanng ngày càng mở rông.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần.

Trích dẫn

Nguyễn Lai . Nhận thức từ tiền đề ngôn ngữ và hoạt động thực tiễn: Hệ thống gồm 36 bài soạn theo hướng phân tích - vận dụng dùng cho giảng dạy và tham khảo, Từ điển Bách Khoa, 2012

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Nhận thức từ tiền đề ngôn ngữ và hoạt động thực tiễn: Hệ thống gồm 36 bài soạn theo hướng phân tích - vận dụng dùng cho giảng dạy và tham khảoMột số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệpMở khóa tiềm năng kinh doanh

Nhận thức từ tiền đề ngôn ngữ và hoạt động thực tiễn: Hệ thống gồm 36 bài soạn theo hướng phân tích - vận dụng dùng cho giảng dạy và tham khảo

Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình doanh nghiệp

Mở khóa tiềm năng kinh doanh

Mã QR

Nhận thức từ tiền đề ngôn ngữ và hoạt động thực tiễn: Hệ thống gồm 36 bài soạn theo hướng phân tích - vận dụng dùng cho giảng dạy và tham khảo

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:16 08/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với Java

Thứ Ba, 11:54 08/11/2022

Nhà tu hành & nhà triết học: Cuộc đối thoại giữa Phật giáo phương Đông và triết học phương Tây Mathiew Ricard

Thứ Ba, 11:44 08/11/2022

Tài liệu Tiếng Hàn cơ bản 3

Thứ Ba, 11:28 08/11/2022

Nghệ thuật giao tiếp và chỉ huy

Thứ Ba, 11:26 08/11/2022

Mastering ROS for Robotics Programming

Thứ Ba, 11:21 08/11/2022