Người H'Mông ở Việt Nam ( The Hmong in Viet Nam)

H'Mông là một dân tộc còn giữ được nhiều bản sắc dân tộc cả văn hóa vật thể và phi vật thể....

Người H'Mông ở Việt Nam ( The HMong in Viet Nam)

Vũ Quốc Khánh; Hoàng Thanh Lịch

Thông Tấn

2013

Tóm tắt

Người HMông là tộc người có dân số tương đối đông ( ở Việt Nam có trên 80 vạn người). Người HMông nằm trong nhóm các dân tộc nói ngôn ngữ HMông - Dao ( gồm 3 dân tộc: H mông, Dao và Pà Thẻn). Trước năm 1979 họ được gọi là người Mèo. Ở Trung Quốc người HMông được gọi là nguồi Miêu, ở Lào được gọi là Mẹo. Hiện nay, người trunng Quốc, còn ở hầu hết các nước trên thế giới, họ đều được gọi là HMông.

Gần đây có người cho rằng, nên gọi dân tộc này là Mông thay cho H’Mông, nhưng cũng có ý kiến khác không tabs thành và cho rằng bản thân trong chữ viết của họ, người Hmông viết tên dân tộc mình là Hmongz, lại có ý kiến cho rằng Mông là một từ tục, không được đẹp, một số nhà khoa học nước ngoài có lưu ý: nếu viết là Mông thì có thể nhầm với dân tộc Mông ở Mông Cổ và Trung Quốc…. Vì vậy theo tác giả nên viết dân tộc này là Hmông, đó là cách viết chính xác nhất.

Hiện nay ở nước ta có các nhóm Hmông sau: Hmông trắng, HMông đen, Hmông đỏ, Hmông xanh, Hmông Hoa, Hmông Lai, Hmông Nước.

Tuy nhiên nhìn đại thể, dù cư trú ở những địa phương khác nhau, kể cả ở các nước khác nhau nhưng họ vẫn là một dân tộc H Mông thống nhất. Khi gặp gỡ nhau, họ có thể trao đổi trực tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của dân tộc mình. Có thể nói rằng, H mông là một dân tộc còn giữ được nhiều bản sắc dân tộc cả văn hóa vật thể và phi vật thể, mặc dù các điều kiện của môi trường tự nhiên và xã hội đã và đang có nhiều biến đổi.

Nội dung cuốn sách:

- Nguồn gốc lịch sử và phân bố dân cư.

- Bản làng

- Nhà

- Trang phục

- Nguồn sống

- Ẩm thực

- Chợ

- Lễ hội.

Trích dẫn

Vũ Quốc Khánh; Hoàng Thanh Lịch. Người H'Mông ở Việt Nam ( The Hmong in Viet Nam), Thông Tấn, 2013

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Người H'Mông ở Việt Nam ( The Hmong in Viet Nam)Người Si La ở Việt Nam Người Pà Thẻn ở Việt Nam ( The Pà Thẻn in Viet Nam)

Người H'Mông ở Việt Nam ( The Hmong in Viet Nam)

Người Si La ở Việt Nam

Người Pà Thẻn ở Việt Nam ( The Pà Thẻn in Viet Nam)

Mã QR

Người H'Mông ở Việt Nam ( The Hmong in Viet Nam)

Nội dung

  • Chủ Nhật, 13:14 19/12/2021