Mastering Windows Server 2008 R2

The one book you absolutely need to get up and running with Windows Server 2008 R2.

Mastering Windows Server 2008 R2

Mark Minasi, Darril Gibson

Sybex Publishing

2010

Abstract

The one book you absolutely need to get up and running with Windows Server 2008 R2.

One of the world's leading Windows authorities and top-selling author Mark Minasi explores every nook and cranny of the latest version of Microsoft's flagship network operating system, Windows Server 2008 R2, giving you the most in-depth coverage in any book on the market.

  • Focuses on Windows Windows Server 2008 R2, the newest version of Microsoft's Windows' server line of operating system, and the ideal server for new Windows 7 clients
  • Author Mark Minasi is one of the world's leading Windows authorities and has taught tens of thousands of people to design and run Windows networks
  • Covers Windows storage concepts and skills, Windows Server 2008 IP, WINS, NetBIOS, LMHosts, DNS, creating the simple Active Directory, and creating and managing user accounts
  • Explains Group Policy in Active Directory; files, folders and shares; Sysvol, old and new; sharing printers on the network; remote server administration; connecting Windows clients to your network; working the Web with IIS 7.0; and AD maintenance and recovery
  • Provides workarounds for things that don't quite work as they should and how-tos for many undocumented features

Citation

Mark Minasi, Darril Gibson. Mastering Windows Server 2008 R2. Sybex Publishing, 2010

Collection

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Mastering Windows Server 2008 R2PHP Căn BảnDesigning interfaces: Patterns for effective interaction design (Third Edition)
Mastering Windows Server 2008 R2PHP Căn BảnDesigning interfaces: Patterns for effective interaction design (Third Edition)

QR code

Mastering Windows Server 2008 R2

Content

  • Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Macromedia Flash MX

Thứ Tư, 09:06 31/05/2023

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Video giới thiệu