Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu

Nội dung cuốn sách này gồm: Chức năng, yêu cầu, phân loại và giá trị kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ; Sơ lược tình hình kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Tình hình tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dâng; Quan điểm nguyên tắc và hệ thống tiêu chí tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng ; Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Bổ sung hệ thống văn bản quản lý, phát triển kiến trúc nhà ỏ nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.


Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Đình Thi

Xây dựng

2022

Tóm tắt

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cùa biển đổi khí hậu. Khu vực sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất về biến đổi khí hậu, nước biến dâng là các tỉnh ven biến đồng bằng sông Cửu Long và vùng duyên hải Bắc Bộ. Do tác động của biến đổi khí hậu nên tần suất và cường độ thiên tai ngày càng gia tăng, gây ra nhiều tổn thất lớn về người, nhà ở, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, xã hội và tác động xấu đến môi trường.

Cuốn sách được viết thành 7 chương sau:

Chương 1. Chức năng, yêu cầu, phân loại và giá trị kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ

Chương 2. Sơ lược tình hình kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chương 3: Tình hình tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chương 4: Một số cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chương 5. Quan điểm, nguyên tắc và hệ thống tiêu chí tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chương 6. Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Chương 7. Bổ sung hệ thống văn bản quản lý, phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hai Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Trích dẫn

Nguyễn Đình Thi. Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậuHướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai
Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậuHướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Mã QR

Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:03 27/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

The Gregg reference manual: A manual of style, grammar, usage, and formatting

Thứ Hai, 15:21 27/03/2023

Optical fiber communications: principles and practice - Third edition

Thứ Hai, 15:17 27/03/2023

The Reading Teacher's Book Of Lists

Thứ Hai, 15:10 27/03/2023

Essay Writing for English tests

Thứ Hai, 15:05 27/03/2023

Nhà ở cao tầng trong đô thị sử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải pháp

Thứ Hai, 15:01 27/03/2023

Video giới thiệu