Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu

Nội dung cuốn sách này gồm: Chức năng, yêu cầu, phân loại và giá trị kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ; Sơ lược tình hình kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Tình hình tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu nước biển dâng; Quan điểm nguyên tắc và hệ thống tiêu chí tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng ; Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Bổ sung hệ thống văn bản quản lý, phát triển kiến trúc nhà ỏ nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.


Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Đình Thi

Xây dựng

2022

Tóm tắt

Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất cùa biển đổi khí hậu. Khu vực sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất về biến đổi khí hậu, nước biến dâng là các tỉnh ven biến đồng bằng sông Cửu Long và vùng duyên hải Bắc Bộ. Do tác động của biến đổi khí hậu nên tần suất và cường độ thiên tai ngày càng gia tăng, gây ra nhiều tổn thất lớn về người, nhà ở, tài sản, các cơ sở hạ tầng về kinh tế, văn hóa, xã hội và tác động xấu đến môi trường.

Cuốn sách được viết thành 7 chương sau:

Chương 1. Chức năng, yêu cầu, phân loại và giá trị kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ

Chương 2. Sơ lược tình hình kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chương 3: Tình hình tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chương 4: Một số cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chương 5. Quan điểm, nguyên tắc và hệ thống tiêu chí tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Chương 6. Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Chương 7. Bổ sung hệ thống văn bản quản lý, phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hai Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Trích dẫn

Nguyễn Đình Thi. Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậuHướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai
Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậuHướng dẫn công tác y tế giáo dục thể chất hoạt động thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội trong nhà trường.Ứng dụng dịch học trong dự đoán tương lai

Mã QR

Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:03 27/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The Gregg reference manual: A manual of style, grammar, usage, and formatting

Thứ Hai, 15:21 27/03/2023

Optical fiber communications: principles and practice - Third edition

Thứ Hai, 15:17 27/03/2023

The Reading Teacher's Book Of Lists

Thứ Hai, 15:10 27/03/2023

Essay Writing for English tests

Thứ Hai, 15:05 27/03/2023

Nhà ở cao tầng trong đô thị sử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải pháp

Thứ Hai, 15:01 27/03/2023